Een bedrijf dat skilatten verkoopt, kan erover meepraten: het ene moment is de vraag al wat groter dan het andere. Dat heeft ook een impact op de ICT-infrastructuur en op de e-commerce server. In dergelijke situaties is het interessant de servercapaciteit aan te passen in functie van de vraag.

Advertentie

Een bedrijf dat skilatten verkoopt of strandballen, kan erover meepraten: het ene seizoen is het andere niet. Het ene moment is de vraag naar een product al wat groter dan het andere. Ook voor uw ICT-infrastructuur is dat het geval. Soms wordt uw e-commerce server veel drukker bezocht dan anders. En in sommige gevallen moet u met extreme piekmomenten rekening houden.

Denk maar aan de servers van tax-on-web: naarmate het einde nadert van de periode waarbinnen de belastingaangifte dient te gebeuren, loggen steeds meer mensen in op dit systeem. De laatste dagen voor afsluiten moet dit systeem dus soms honderd maal meer bezoekers verwerken dan de rest van het jaar. Ook sommige scholengemeenschappen moeten tijdens de inschrijvingsperiode een bijzonder hoog aantal bezoekers aankunnen terwijl die de rest van het jaar slechts sporadisch worden bezocht.

Capaciteit op vraag

Moet u dan al die servercapaciteit kopen om die de rest van het jaar zo goed als onbenut te laten? Natuurlijk niet, dat zou niet getuigen van bijzonder veel gezond verstand, toch? U bent beter af met een systeem van elastic computing.

Wat is "elastic computing’ dan precies? Net zoals de term suggereert: een computeromgeving die kan groeien en terug krimpen, naargelang de vraag stijgt en daalt. In de praktijk wordt hiervoor meestal een beroep gedaan op een clouddienst, die kan dienen als een natuurlijke verlenging van de eigen capaciteit.

Als dan bijvoorbeeld op de website van een niet nader genoemd populair dancefestival het startschot wordt gegeven voor de ticketverkoop, en de site plots veel meer bezoekers over de vloer krijgt en zo dreigt overbelast te raken, kan de de cloud-dienstverlener – al dan niet automatisch – de nood aan (veel) meer capaciteit detecteren en die ook meteen beschikbaar stellen. Wanneer vervolgens de gebruikersactiviteit weer afneemt, schakelt de provider de toepassing terug op een lagere capaciteit.

Elastic computing aangeboden door een cloud-dienstverlener vermijdt dus dat u een tekort hebt aan capaciteit op de piekmomenten en dat u een enorm overaanbod aan capaciteit hebt in de rustige momenten. U betaalt enkel wat u werkelijk verbruikt.

Niet te verwarren met scalability

Vaak wordt elastic computing verward met ‚scalability’ of ‚schaalbaarheid’, een andere term die vaak met cloud computing wordt geassocieerd. Schaalbaarheid betekent dat u snel kunt schakelen naar een grotere omgeving en/of meer capaciteit wanneer de omstandigheden dit vereisen. Maar dat is slechts één van de eigenschappen van ‚elastic computing’: met een elastische computeromgeving kunt u ook terugschakelen naar een lagere capaciteit wanneer het aantal gebruikers terug vermindert. 

Schaalbaarheid is dus een goede reden om naar cloud computing over te stappen, maar elasticiteit is een nog veel betere reden: u betaalt voor de extra capaciteit wanneer u ze nodig hebt, niet vooraf maar ook niet achteraf. Zo houdt u de rek in uw computeromgeving, en in uw bedrijf. 

Het lijkt evident, niet? En toch blijkt uit onze bevraging van KMO’s dat slechts een minderheid van de organisaties interesse heeft in elastic computing. De reden hiervoor ligt in een oud Vlaams spreekwoord: onbekend maakt onbemind. De meeste KMO’s zijn niet vertrouwd met al deze mogelijkheden van cloud computing en blijven daarom vaak veel te veel betalen voor massa’s onbenutte server- en opslagcapaciteit. Hoort u ook tot deze groep? Dan wordt het de hoogste tijd om u grondig te informeren en uw voordeel te halen uit de elasticiteit van de cloud. Uw financieel manager en aandeelhouders zullen u dankbaar zijn. 


Geen velden gevonden.