Terwijl Google in de clinch ligt met de Europese Commissie, verdedigt het bedrijf in de V.S. net de rechten van Europese burgers.

Advertentie

Google wil dat ook Europese burgers gebruik kunnen maken van de Amerikaanse privacyregels. Concreet moeten Europeanen de V.S. voor de rechter kunnen dagen als hun privacy door Amerikaanse overheidsdiensten is aangetast, zo vindt Google.

De oproep van Google komt er op het moment dat hoge Europese en Amerikaanse justitieambtenaren elkaar ontmoeten in Washington. Het bedrijf heeft de maatregel al aangekaart bij president Obama, die in het verleden trouwens al beloofde dat hij zo’n uitbreiding van de Amerikaanse wetgeving zou proberen te forceren.

Dat wetsvoorstel was gelinkt aan een Europees-Amerikaanse overeenkomst over privacy waarbij ook afgesproken zou worden om informatie te delen om misdaden en terrorisme te bestrijden. Het voorstel kwam er vooral als antwoord op de vele buitenlandse strijders die in Syrië gingen vechten.

Bedreiging van ISIS
Google erkent de bedreiging van ISIS, maar stelt dat de balans nu te veel overhelt naar de belangen van overheden en te weinig rekening houdt met de rechten van individuen, rechten die nochtans in de “Universele Verklaring van de Rechten van de Mens” staan.

De wet zou Europese burgers dezelfde rechten geven zoals Amerikaanse burgers die al langer hebben onder de zogenaamde Privacy Act. Volgens Google is het omgekeerde al wel in voege: Amerikanen kunnen in de meeste Europese landen van dezelfde privacywetten gebruikmaken als eigen burgers.

Google hoopt dat de nieuwe wet de relaties tussen de V.S. en Europa opnieuw beter maakt. Na de onthullingen van Edward Snowden vonden veel Europese leiders dat Washington te ver ging in zijn spionage-inspanningen, zeker op het oude continent.

In de clinch
Terwijl Google in de V.S. opkomt voor de rechten van Europeanen, voert het in Europa zelf een heel andere strijd. De Europese Commissie ligt met het bedrijf immers overhoop over zaken als privacy, marktverstoring en intellectuele eigendom

Advertentie