Naar aanleiding van ons gratis cloud seminarie van 30/9 bekijken wij de risico's van populaire clouddiensten als Dropbox, Office365, YouTube en Saleforce. "Gratis diensten willen uw gegevens beveiligen, maar zijn minder bereid om hiervoor aansprakelijk te worden gesteld."

Advertentie

Naar aanleiding van ons gratis cloud seminarie van 30/9 bekijken wij de risico"s van populaire clouddiensten als Dropbox, Office365 en YouTube. "Gratis diensten willen uw gegevens beveiligen, maar zijn minder bereid om hiervoor aansprakelijk te worden gesteld."

Erik Luysterborg en David Lenaerts van Deloitte Enterprise Risk Services zullen op ons  seminarie over cloud computing wijzen op eventuele risico"s en ook de contractuele bepalingen (lees: addertjes onder het gras) aantonen van populaire clouddiensten als Dropbox, Office365, Salesforce.com en Youtube. Want die kunnen wel eens voor verrassingen zorgen. Ook hebben zij het over de meer algemene risico"s en aandachtspunten.

Risico"s

De voordelen van cloud computing zijn vaak aangehaald. Het zorgt voor een gespreide betaling voor het gebruik van de software, uitbreidbaarheid en flexibiliteit. "Maar er zijn ook heel wat risico"s aan verbonden, en die worden vaak minder belicht", benadrukt Erik Luysterborg, partner bij Deloitte Enterprise Risk Services

Dat de beveiligingsrisico"s per definitie ook toenemen door in de cloud te stappen, wil Luysterborgh niet gezegd hebben: "iemand zei me ooit: "a well-configured cloud is a hacker"s worst nightmare, a badly configured cloud is like Eurodisney". Tussen de clouddiensten vind je dus zowel de beste als de slechtste leerlingen van de klas als het op security aankomt."

Andere risico"s verbonden met cloud computing zijn onder meer control en compliance. Als u aan klanten zegt dat hun data in België blijven, dan moet u daarmee rekenening houden bij uw keuze van cloud vendor . Ook de maturiteit en betrouwbaarheid van de leverancier is erg van tel: weet u waar u aan toe bent wanneer de leverancier zijn clouddiensten stopzet?

"Maar misschien nog de belangrijkste vraag die u zich moet stellen", aldus Luysterborg, "is uw organisatie klaar om in de cloud te stappen? Op individueel niveau van een dienst als Dropbox gebruik maken is één ding, maar als u bedrijfsbreed clouddiensten wil gaan gebruiken, ligt dit anders. Je IT-afdeling moet zich minder bekommeren om dagelijkse zorgen rond beheer, probleemoplossing en upgrades. Zij moeten een meer strategische rol invullen. Dat is een hele stap die soms de nodige tijd vergt."

Locatie

SLA"s zijn een manier om de risico"s in te perken, maar ook dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan."Je kan met cloud providers al veel afspreken, maar moet ook beseffen: hoe strenger de SLA"s, hoe hoger de prijs van uw cloud. Bovendien moet u opletten voor het "paper tiger" syndroom: dat u zo veel restricties en voorwaarden op papier zet, dat de situatie in de praktijk onwerkbaar wordt", stelt Luysterborg.

Andere specifiek juridische risico"s zitten bijvoorbeeld in de locatie van de cloudleverancier, meer bepaald in de vraag welke nationale wet van toepassing zal zijn in geval van betwistingen, en in de intellectuele eigendomsrechten. "Meestal geldt dat u enkel de software huurt en dat de eigendomsrechten dus bij de cloudleverancier blijven, maar wat gebeurt er als u een eigenpakket bouwt bovenop een clouddienst? Is dat dan van u of van de leverancier? Dit durft al wel eens verschillen", stelt hij. 

Dropbox

Om de problematiek concreet te maken, zal Deloitte op het seminarie een aantal bekende clouddiensten – de online storagedienst Dropbox, Microsofts cloudsoftware Office 365, de videodienst Youtube en de gekende cloud CRM-leverancier Salesforce.com – onderzoeken op risico"s zoals beveiliging, aansprakelijkheid en beëindiging van een contract.

Deze conclusies zullen op het cloud seminarie worden voorgesteld. Wat met aansprakelijkheid, SLA"s en privacy? Welke wet is bijvoorbeeld van toepassing? Vier clouddiensten Dropbox, Office365, Salesforce en Youtube vallen allevier bijvoorbeeld onder een andere wetgeving. Voor Dropbox is dat Californië, Office365 Ierland, Youtube Engeland en Salesforce zelfs Zwitserland.

Betalen

De algemene conclusie, allesbehalve verrassend, luidt: hoe meer u betaalt voor uw clouddienst, hoe beter de risico"s worden opgevangen. "En zelfs de gratis diensten doen wel hun best om uw gegevens te beveiligen en beschikbaar te houden," stelde David Lenaerts van Deloitte, "maar ze zijn veel minder bereid om hiervoor aansprakelijk te worden gesteld."

Op 30 september organiseert Minoc Data Services een seminarie waarop u alles te weten komt over uw organisatie en de cloud en over clouddiensten in het algemeen.  U krijgt juridische tips, cijfers over cloudgebruik en concrete cases. Meer info over dit seminarie en over onze populaire seminariereeks vindt u op: www.businessmeetsit.be.

William Visterin is B2B hoofdredacteur bij Minoc Media Services. Hij staat in voor het vakblad Smart Business en de seminar reeks Business Meets IT, waar hij ook als keynote spreker fungeert. Ook een flink deel van de zakelijke content en research (over oa cloud, datacenter, mobile, security, business software, outsourcing, telecom,…) is van zijn hand. William schrijft én spreekt over IT, telecom, internet en business, en het liefst zelfs over allevier tegelijk.