Naar aanleiding van ons gratis cloud seminarie van 30 september, kijken we naar de evolutie van cloud computing in bedrijven. Vooral IT'ers miskennen nog vaak de cloud, zo blijkt.

Advertentie

Naar aanleiding van ons gratis cloud seminarie van 30 september, kijken we naar de evolutie van cloud computing in bedrijven. Vooral IT"ers miskennen nog vaak de cloud, zo blijkt.

De IT"er, als zogenaamde ´server-omhelzer´, houdt gevoelige informatie het liefst in zijn buurt – maar zet voorzichtige stappen om de cloud en externe opslag te omarmen

Liefst intern

Hoewel IT-professionals informatiehoeveelheden in hoog tempo zien toenemen en zoeken naar oplossingen om al deze gegevens te verwerken en op te slaan, is lang niet iedere IT-professional ervan overtuigd dat de cloud de juiste oplossing hiervoor is.

Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Iron Mountain bij Europese bedrijven. Liefst 46 procent van de IT-professionals ziet liever dat informatie op interne servers wordt opgeslagen, dan op externe servers of in de cloud.

Behoedzaamheid 

Marktonderzoeksbureau Forrester introduceerde al in 2011 het begrip "server-omhelzer": de IT-professional die het liefst heeft dat gegevens in zijn nabijheid opgeslagen worden. De term weerspiegelt de grote behoedzaamheid en argwaan van IT"ers om gevoelige informatie naar een externe server of in de cloud te verplaatsen.

Iets meer dan een derde (37 procent) van de respondenten gebruikt de cloud als onderdeel van een gecombineerde off- en online opslagmethode, bijvoorbeeld een combinatie van tape-, schijf- en cloudopslag.

Daarnaast is nog eens acht procent van plan in de komende 12 tot 24 maanden cloudoplossingen voor opslag te introduceren. Stijgende datavolumes en een toenemend vertrouwen in de veiligheid en de voordelen van de cloud zijn de belangrijkste beweegredenen achter deze trend.

Echter geldt dit niet voor alle sectoren. Zo blijven de gezondheidszorg, maakindustrie en financiële dienstverlening voorzichtig met het toepassen van cloudoplossingen. 

Data-inbreuk

Een Nederlandse financiële dienstverlener met zo’n 100 werknemers is stellig in zijn beleid om de gegevens op locale servers te houden, om waardevolle informatie zo goed mogelijk te kunnen beschermen. "Gezien de aard van het bedrijf, kunnen we ons geen enkele vorm van data-inbreuk veroorloven", klinkt het.

Maar er zijn ook andere. Zo geeft een Nederlands telecommunicatiebedrijf met meer dan 1000 werknemers aan dat het niet haalbaar is informatie waar veel mee wordt gewerkt regelmatig via een ´oude of langzaam reagerende server te openen.’ Het werk van medewerkers zal hierdoor alleen maar worden belemmerd en dus ook het bedrijfsproces. Het bedrijf gebruikt daarom nu een private cloud om gegevens op te slaan.

Op 30 september organiseert Smart Business en ZDNet.be een (gratis) seminarie over "cloud computing". Meer info over dit seminarie en over onze populaire seminariereeks vindt u op: www.businessmeetsit.be .
 

Advertentie