Onbeperkt

Telenet geeft in navolging van eerdere berichtgeving te kennen dat het niet van plan is aan de netneutraliteit te raken, en dat is maar goed ook.

Advertentie

 
In een op het eerste gezicht onschuldig interview met Kanaal Z enkele dagen geleden gaf Telenettopman John Porter te kennen dat hij het wel zou zien zitten als diegenen die verantwoordelijk zijn voor grote hoeveelheden internetverkeer ook hun steentje bijdragen in het onderhoud van het netwerk. Die quote, die Porter gaf in de context van Telenets investeringen in de uitbreiding van het kabelnetwerk, ging de afgelopen dagen een eigen leven leiden.

Betalen voor trafiek

Porter en Telenet werden er van beticht te pleiten voor wetgeving om diensten als Netflix te laten betalen voor hun dataverkeer. Op het eerste zicht lijkt die vraag niet zo vreemd. Een online streamingdienst als Netflix is immers verantwoordelijk voor een groot percentage van de trafiek die via de internetverbinding loopt. De redenering is dat Netflix profiteert van een snelle internetinfrastructuur, zonder zelf z’n steentje bij te dragen.
 
Een website die verantwoordelijk is voor veel trafiek laten bijdragen aan de achterliggende netwerkinfrastructuur, zou echter een gevaarlijk precedent vormen. Het principe van de netneutraliteit wordt ermee geschonden, en dat principe maakt het internet het heerlijke allegaartje van websites en informatie dat het nu is.

Oneerlijke concurrentie

Netneutraliteit houdt in dat internetproviders geen onderscheid mogen maken tussen het soort data dat door hun netwerk passeert. Als ze dat wel doen, en voorrang geven aan bepaalde trafiek ten koste van andere, dan zullen niet alle websites even goed bereikbaar blijven. Laten we Netflix als voorbeeld nemen: stel dat Telenet een bijdrage zou eisen van de streamingdienst wanneer deze naar België komt, dan is het niet ondenkbeeldig dat Netflix in ruil verwacht dat zijn trafiek voorrang krijgt. Kleine websites kunnen hier de dupe van zijn.
 
Testaankoop vreest dat de schending van de netneutraliteit op termijn niet enkel nadelig zou zijn voor websites, maar ook voor consumenten. Als providers een onderscheid maken tussen de herkomst van data, dan is het niet ondenkbeeldig dat ook gebruikers die zelf bijvoorbeeld veel online zetten daar extra voor moeten betalen. Telenet of Belgacom zou dan ook wel eens voorrang kunnen geven aan eigen diensten, ten koste van de snelheid van die van de concurrentie.

Geld

Providers in Europa en de VS proberen al langer om de netneutraliteit aan hun laars te lappen, omdat het voor hen een handige bron van extra inkomsten zou zijn. Dat verklaart meteen waarom de uitspraak van John Porter zoveel reactie uitlokte.
 
Toch lijkt het allemaal zo’n vaart niet te lopen. In een reactie stelt Telenet dat het zich aan de netneutraliteit houdt, en alle inhoud die via het internet op het Telenetnetwerk binnenkomt op een gelijke manier behandelt. Het bedrijf onderhandelt wel met uitbaters van andere netwerken in het kader van Internet Connectiviteit. Geen netwerk staat immers alleen, ook dat van Telenet niet. “Telenet optimaliseert continu zijn netwerk en gaat waar nodig samenwerkingen aan met andere partners, afhankelijk van de capaciteit die over beide netwerken loopt. Dit is niets nieuws en doen we permanent”, klinkt het.
 
Daarmee lijkt het bedrijf de netneutraliteit inderdaad niet te schenden, en afgaande op de reactie heeft de kabeluitbater geen intentie om dat in de nabije toekomst wel te doen. De investeringen in De Grote Netwerf, het project dat de Vlaamse connectiviteit naar de Europese top moet brengen, gebeuren alvast niet op de kap van de zogenaamde grootverbruikers.

Connected Continent

Het is interessant om erbij te vermelden dat Telenet, of iedere andere Europese provider wat dat betreft, de netneutraliteit niet zomaar kan schenden, zelfs al zou John Porter dat willen. De Europese Unie wil het principe van de netneutraliteit immers verankeren in bindende wetgeving. Connected Continent, zoals de regelgeving heet, passeerde al door het Europees Parlement en  moet enkel nog goedgekeurd worden door de lidstaten. Die wetgeving laat echter wel een gaatje voor samenwerking tussen zogenaamde contentproviders  en internetproviders, al zou een dergelijke samenwerking nooit tot discriminatie van trafiek mogen leiden.
 
Voorlopig moeten we ons echter nergens zorgen om maken. Telenet heeft nog geen plannen om contracten met grote websites af te sluiten, maar werkt intussen wel aan een snellere kabelverbinding, en dat laatste komt heel Vlaanderen ten goede.

Advertentie