De geïntegreerde politie exploiteert een IT-systeem (ISLP) dat gebruik maakt van een privaat netwerk. Met ISLP worden externe databanken geraadpleegd, gebeurtenissen geregistreerd en opgevolgd. Ook geschriften als processen-verbaal worden ermee verwerkt.


De geïntegreerde politie exploiteert een informaticasysteem (ISLP) dat gebruik maakt van een privaat netwerk (Hilde). Met ISLP worden externe databanken geraadpleegd, gebeurtenissen geregistreerd en opgevolgd en worden diverse geschriften (processen-verbaal, brieven, attesten, etc.) aangemaakt en verwerkt.

Lebon Admin-ISLP 


Lebon IT Services heeft al ruime ervaring met het implementeren van informaticaprojecten voor Lokale Politiezones. Een 10-tal jaar geleden zorgde haar ADMIN-ISLP oplossing voor een revolutie voor de gebruikers van het ISLP-netwerk binnen de commissariaten.

Deze kregen dank zij deze oplossing toegang op hun ISLP-werkstation tot surfen op het Internet, Outlook email en actuele versies van Office en talrijke andere administratieve toepassingen in de plaats van op een extra Pc op hun kantoor. Dit resulteerde in een enorme besparing voor de Politiezone, een betere productiviteit en flexibeler werken. Ondertussen werden door Lebon IT Services al meer dan de helft van de Vlaamse Lokale Politiezones met deze infrastructuur uitgerust. 

Lebon Mobile Office

Het doel van het project Mobile Office was een omgeving te creëren waarmee ISLP  gebruikt kon worden buiten de commissariaten van de politie via een draadloze connectie. Gezien ISLP vertrouwelijke informatie bevat en gebruikt kan worden om vertrouwelijke informatie te raadplegen is beveiliging van zeer groot belang. Daarom moest de oplossing de goedkeuring krijgen van de Dienst Telematica van de Federale Politie (DST).

De introductie van Lebon Mobile Office zorgde voor een tweede revolutie. De politionele (én administratieve) toepassingen werden nu ook mobiel toegankelijk gemaakt voor de medewerkers van de Lokale Politie en dit opnieuw binnen de strenge veiligheidseisen van de Federale Politie. Lebon Mobile Office werd  als eerste (en enige) oplossing gevalideerd door DST.

Eén jaar later zijn er meer dan 100 mobiele werkposten operationeel en beschikbaar voor een 1000-tal geautoriseerde gebruikers. Lebon IT Services neemt de volledige implementatie plus de ondersteuning en het onderhoud voor zijn rekening.

 Beide oplossingen zijn gebouwd rond de doorgedreven kennis van het IT-team van Lebon IT Services op het gebied van “Private Cloud, Application en Desktop delivery, Authenticatie & Security”.

 Samen met deze oplossing introduceerde Lebon IT Services een doorgedreven partnership in haar  samenwerking met haar klanten bij de lokale overheden, gebaseerd op openheid, vertrouwen, kennisoverdracht en budgettaire transparantie.

U vindt meer informatie over “Lebon Mobile Office” op:

//vimeo.com/75520100

//vimeo.com/70680103

http://lebonpolitie.com/

William Visterin is B2B hoofdredacteur bij Minoc Media Services. Hij staat in voor het vakblad Smart Business en de seminar reeks Business Meets IT, waar hij ook als keynote spreker fungeert. Ook een flink deel van de zakelijke content en research (over oa cloud, datacenter, mobile, security, business software, outsourcing, telecom,…) is van zijn hand. William schrijft én spreekt over IT, telecom, internet en business, en het liefst zelfs over allevier tegelijk.