Wat betreft interesse in en gebruik van de cloud bij KMO's....is het duidelijk: dé KMO bestaat niet. Er zijn teveel verschillen in grootte, ligging én vooral (!) sector. Size does matter, maar wie enkel de grootte van de organisatie als criterium gebruikt, zal in de KMO-markt weinig potten breken.

Advertentie

Hebt u zich ook al geërgerd aan de term ‚EMEA’ die multinationals zo graag hanteren? Alsof het mogelijk is om de Duitse markt op dezelfde manier te benaderen als één of ander Centraal-Afrikaans land. Misschien is het handig als willekeurige geografische opdeling, maar verder is elke vorm van veralgemening over EMEA totaal zinloos. De EMEA-markt bestaat niet, toch niet als het aankomt op gemeenschappelijke behoeften, koopkracht, maturiteit of andere relevante criteria.

Hetzelfde kan eigenlijk gezegd worden over de KMO-markt. Dé KMO bestaat niet. Er bestaan kleine, middelgrote en grotere KMO’s, en zelfs die onderverdeling verschilt van land tot land. Naar Amerikaanse normen heeft België slechts een handvol bedrijven die geen KMO zijn. In een vorige blog hadden we het ook al over de verschillen tussen de Vlaamse, Waalse en Brusselse KMO’s wat het gebruik van de cloud betreft, naar aanleiding van ons recent uitgebreid onderzoek. Maar ook daar moesten we al besluiten dat de verschillen eerder sectoraal bepaald waren dan de uiting van een typisch Vlaamse, Waalse of Brusselse volksaard.

De ene KMO is de andere niet

Tussen sectoren vallen trouwens de significantste verschillen te noteren. Om te beginnen: tussen de sectoren onderling zijn er enorme verschillen in cloudadoptie. In de bouw- en constructiesector maakt 29% van de organisaties gebruik van één of andere cloud, dat is bijna tienmaal zoveel als in de groothandel of in de industriesector, waar slechts 3% van de ondernemingen de weg naar de cloud heeft gevonden. Bij meer dan de helft van de sectoren blijft de cloudadoptie trouwens beperkt tot minder dan 5%. 

Een ander opvallend verschil tussen de sectoren is de adoptiegraad per grootte van de KMO. Binnen de bouwsector zijn de kleinste KMO’s (met 1 tot 9 werknemers) de gretigste cloudgebruikers (met 30%), de grootste KMO’s (met 20 tot 50 werknemers) blijven steken op 19%. Een omgekeerd beeld vinden we bij onder meer de transportsector waar slechts 4% van de kleinste KMO’s de cloud omarmt, tegenover 6% van de grootste KMO’s.

Uniforme KMO-marktbenadering uit den boze

Een uitgebreid kwalitatief onderzoek rond de oorzaken voor deze verschillen per sector ontbreekt voorlopig, maar één conclusie kunnen we alvast trekken: zeker wat betreft interesse in en gebruik van de cloud bestaat dé KMO-markt eenvoudigweg niet. De kleinste organisaties in de bouwsector gebruiken 30 maal vaker een cloudoplossing dan de kleinste in de industrie. In de horeca zijn de kleinste KMO’s het vaakst in de cloud te vinden, in de groothandel zijn het de grootste KMO’s. Wie hiervoor een uniforme KMO-marktbenadering ontwikkelt, is bij voorbaat verloren.

Wie de KMO-markt serieus neemt, mag dus eigenlijk niet over de KMO-markt praten. Dat is de – op het eerste gezicht – contradictorische conclusie uit dit onderzoek. Anders verwoord: wie KMO’s wil benaderen, zal moeten beseffen dat de aanpak eerder zal worden bepaald door de sector waarin ze actief zijn (en door de ambities die ze koesteren, de processen die deze KMO’s hanteren en andere factoren die de eigenheid van deze KMO bepalen) dan door de grootte van de onderneming. In het beste geval is de KMO die u vandaag bedient, binnen enkele jaren uitgegroeid tot een organisatie met honderd(en) werknemers. 

Size does matter, maar wie enkel de grootte van de organisatie als criterium gebruikt, zal in de KMO-markt weinig potten breken. 


Geen velden gevonden.