Business Intelligence en Analytics staan bovenaan het prioriteitenlijstje van veel bedrijven. Een overzicht van de belangrijkste trends anno 2014. Het derde en laatste deel in deze reeks.


Business Intelligence en Analytics staan bovenaan het prioriteitenlijstje van veel bedrijven. Een overzicht van de belangrijkste trends anno 2014. Het derde en laatste deel in deze reeks. 

De convergentie tussen Business Intelligence en Analytics enerzijds en de opmars van Selfservice en data-discovery anderzijds, dat waren de eerste twee trends die we in een eerder artikel presenteerden in onze BI-reeks. Het tweede artikel ging over visualisatie en mobiel. De laatste trends zijn (deels) eerder toekomstgericht: open data en sensor data. 

5. De opmars van open data


Bij onze zoektocht naar trends in de markt van Business Intelligence- en Analytics-software werd opvallend vaak de term ‘open data’ in de mond genomen.

De plannen van de overheid om steeds meer gegevens beschikbaar te stellen voor de hele bevolking, en dus ook voor bedrijven, werpt een heel nieuw licht op big data: de droom van het combineren van relevante externe en interne gegevens komt op die manier weer dichterbij. “Het grote voordeel is dat deze gegevens ook vaak in gestructureerde vorm ter beschikking gesteld worden en dus vlot integreerbaar zijn met onze eigen gegevens”, aldus Peter Bulckaert, afdelingshoofd Financiën en IT bij Flanders Investment & Trade. “Het is eigenlijk nauwelijks meer dan het toevoegen een kolom aan je queries. En aangezien open data in principe gebruikmaken van een open standaard, zijn ze voor iedereen binnen bereik.”

Zowel de federale als de regionale overheden hebben het concept van open data volop omarmd, enerzijds in het kader van een grotere transparantie, anderzijds als dienstverlening naar burgers en bedrijven om beter geïnformeerde beslissingen te nemen.

6. Dark data & sensor data

“De nieuwste hype in Business Intelligence en Analytics is niet zozeer Big Data, maar wel Dark Data”, oreert Guy Huybrechts enthousiast. Dark Data wordt traditioneel omschreven als de gegevens die wel transactioneel worden gebruikt, maar verder onbenut blijven. “Wie daar inzicht in krijgt, opent meteen een vat vol nieuwe mogelijkheden”, zegt Guy Huybrechts.

Maar nog meer onontgonnen zijn de zogeheten Sensor Data, gegevens die worden verzameld door kleine sensors op verschillende plaatsen in het productieproces of elders. Vaak dienen die enkel om een waarschuwing te geven wanneer een bepaalde drempel wordt overschreden, maar wanneer de sensorwaarden over een bepaalde periode worden vergeleken, kunnen ze ook een indicatie van de toekomst geven, bijvoorbeeld wanneer een machine het zal begeven. Dit is dan meestal gebaseerd op patronen van sensorgegevens van andere machines die het hebben begeven.

7. Beeld- en patroonherkenning

In het verlengde van de Sensor Data ligt beeldherkenning als nieuwe bron van input klaar voor verwerking. Beeldherkenning begint met de manuele vorm, bijvoorbeeld door met een mobiel toestel producten in te scannen als invoer voor het BI-systeem.

Maar het kan nog verder gaan, bijvoorbeeld als men beeldherkenning kan gebruiken om de gelaatsuitdrukkingen van klanten te analyseren en deze informatie kan verwerken en analyseren in combinatie met andere parameters. Ook patronen in het taalgebruik, bijvoorbeeld het herkennen van terugkerende zinsconstructies bij bepaalde reacties, kunnen zeer nuttige informatie zijn om te anticiperen op mogelijke problemen en escalaties bij klantencontact.

Ook het voorbeeld van Spil Games is sprekend: deze Nederlandse game-uitgever analyseert het spelgedrag van de spelers om hen real-time de beste tegenstanders of bondgenoten te kunnen voorstellen. Zo wordt de online spelervaring veel rijker, wat de vele miljoenen terugkerende gebruikers blijkbaar weten te waarderen.

De is het laatste artikel in onze reeks over trends in data-analyse. Deze reeks was er naar aanleiding van ons seminarie op 24/6. Nieuwe edities van onze (gratis) seminaries vindt u op de website van Business Meets IT.

William Visterin is B2B hoofdredacteur bij Minoc Media Services. Hij staat in voor het vakblad Smart Business en de seminar reeks Business Meets IT, waar hij ook als keynote spreker fungeert. Ook een flink deel van de zakelijke content en research (over oa cloud, datacenter, mobile, security, business software, outsourcing, telecom,…) is van zijn hand. William schrijft én spreekt over IT, telecom, internet en business, en het liefst zelfs over allevier tegelijk.