Om het meeste uit big data te halen, hebt u niet alleen nieuwe infrastructuur nodig, maar ook nieuwe processen in uw organisatie.

Bij conventionele business intelligence en data warehousing zijn de vereisten op voorhand goed gedefinieerd en staan ook de rapporten op voorhand vast. In de nieuwe wereld van bigdata-analytics is ontdekking echter een deel van het proces, dus de doelen veranderen naarmate nieuwe inzichten tevoorschijn komen. Met dat proces moet u snel en naadloos van dataverkenning naar bedrijfsinzicht en zo naar actiegerichte informatie kunnen overgaan.

Het bigdataproces bestaat uit de volgende drie stappen:

Identificeer bedrijfsdoelstellingen

Niemand zou big data mogen gebruiken zonder een globale visie op wat u ermee wint. Daarvoor moeten uw datawetenschappers en analyticsmensen nauw samenwerken met domeinexperts. Samen stellen zij pioriteiten op voor de bedrijfsdoelstellingen, genereren ze inzichten en valideren ze hypotheses en analytische modellen.

Maak inzichten operationeel

Het is belangrijk dat de datawetenschappers samenwerken met het operationele team. Samen moeten ze zich ervan verzekeren dat de inzichten en doelstellingen operationeel zijn, met herhaalbare processen en methodes. Ze moeten ook actiegerichte informatie communiceren naar alle belanghebbenden, klanten of partners.

Bouw een bigdatapijplijn

De systeemarchitectuur voor datamanagement en analytics moet samenwerking vergemakkelijken en manuele stappen elimineren. Het doel van die pijplijn is om ruwe gegevens om te zetten in bruikbare, atiegerichte informatie.

In samenwerking met InfoWorld.com.