De Europese industriecommissie steunt de plannen voor een eengemaakte Europese telecommarkt en afschaffing van roamingkosten.

Advertentie

Europa heeft een nieuwe stap gezet in de richting van een eengemaakte Europese telecommarkt. Die moet onder meer een einde brengen aan de roamingkosten, maar introduceert ook een Europese netneutraliteit.

De industriecommissie van het Europese Parlement heeft dinsdag voor het voorstel van Eurocommissaris Neelie Kroes gestemd om de Europese telecommarkt te consolideren. Dat moet de Europese telecomspelers een sterkere positie geven tegenover hun wereldwijde concurrentie en innovatie bevorderen.

Tot het voorstel behoort onder meer het afschaffen van de roamingkosten die je moet betalen wanneer je belt, sms’t of surft in het buitenland. Recent werd de toegelaten maximumprijs van die tarieven nog fiks naar beneden getrokken, maar Europa stopt niet tot het de roamingkosten helemaal heeft uitgeroeid. De extra kosten zijn voor veel Europeanen nu immers een drempel om hun smartphone in het buitenland te gebruiken.

Een ander aspect van het voorstel is de oprichting van een Europese netneutraliteit. Daaronder verstaat men dat providers geen voorkeursbehandeling mogen geven aan bepaalde partijen, maar iedereen gelijke toegang tot hun diensten moeten verschaffen. Hoewel dat principe in het huidige voorstel wordt gevrijwaard, zijn er toch enkele uitzonderingen ingebouwd. Die moeten het voor de providers mogelijk maken om aparte abonnementen aan te bieden aan gespecialiseerde diensten, indien die een gegarandeerde netwerkkwaliteit vereisen.

In een volgende stap moet het voorstel goedgekeurd worden door het hele Europese parlement. Die stemming gebeurt tijdens een plenaire zitting op 3 april. Ondertussen zijn de lidstaten het voorstel ook al op lokaal niveau aan het onderzoeken. De verwachting is dat een finaal akkoord pas eind 2014 uit de bus zal komen. Dan kan de regulering worden omgezet in lokale wetgeving. Een effectieve afschaffing van de roamingkosten zal dus pas voor 2015 of 2016 zijn.


Geen velden gevonden.