Uw bedrijf slaat gegevens op. Maar de gegevens over uw klanten bevinden zich in verschillende databanken en worden telkens anders opgeslagen.

Advertentie

Uw bedrijf slaat gegevens op. Maar de gegevens over uw klanten bevinden zich in verschillende databanken en worden telkens anders opgeslagen. Hoog tijd voor Master Data Managament.

Ook de gegevens over uw producten, contracten, leveranciers en partners komen meerdere keren voor in de verschillende databanken die uw bedrijf gebruikt.

MDM

Herkent u dit? Dan is het tijd voor Master Data Management (MDM). Eerst even situeren: uw gegevens zijn niet overal even nauwkeurig, volledig en actueel. Heeft u een datawarehouse gebouwd voor Business Intelligence (voor de analyse van gegevens), dan worden die daar misschien nog eens op een andere manier opgeslagen.

Peter Campbell, medestichter en Director van DAMA BeLux (Data Management Association) wijst op het belang van de referentiegegevens, de codetabellen die door vele programma’s gebruikt worden. “Codes voor landen, munteenheden, producttype, status, … Verwarring in de codetabellen zorgt voor verwarring in alle geregistreerde gegevens.”

Databanken die elkaar tegenspreken veroorzaken meerdere problemen. U kunt niet voldoen aan de eisen van ‘regulatory compliance’, en die worden alsmaar strenger. Met foutieve adressen verspilt u geld aan portkosten. Heeft u geen betrouwbare informatie over uw klant, dan mist u kansen op verkoop.

Business case

Hoe begint u aan Master Data Management (MDM)? “De eerste stap is om een business case te bepalen. Analyseer een bepaald bedrijfsproces en beschrijf de pijnpunten. Druk het probleem uit in cijfers, in aantallen of in percenten; doe aan data profiling”, vertelt Gianni Cooreman van SAS Institute.

De tweede stap ligt volgens Cooreman in een pilootproject. “Een quick win. Als u het te groot ziet, gebeurt er misschien niets.” Wat vooral belangrijk is, is de goede samenwerking tussen de afdelingen die de databanken beheren. “Als elke afdeling denkt dat haar gegevens de beste zijn, komt u er niet. Ook belangrijk : een MDM-project moet getrokken worden door de business, niet door de IT-afdeling.”

Simpel?

MDM is geen simpele klus. “We zoeken de overeenkomstige gegevens in de verschillende databanken bij elkaar en geven die een code, een Unique Identifier”, stelt Mathias Coopmans van SAS. “Zo’n vergelijking is niet makkelijk, zeker niet bij klanten met de naam ‘Maria Janssens’ of ‘Wim Stevens’. Het is wel gemakkelijk als het bedrijf beschikt over het rijksregisternummer van de persoon of over het ondernemingsnummer van het bedrijf in kwestie.”

Sommigen hanteren een iets aangepaste benadering. “Deze aanpak is zeker nuttig als u de bestaande toepassingen niet durft te veranderen. Of wanneer u, zoals bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, rekening moet houden met privacyoverwegingen”, oordeelt Jan Henderyckx van Envizion.

“Maar als u al beschikt over een servicegeoriënteerde architectuur, dan kunt u een nieuwe tabel creëren en de betrokken services aanpassen zodat ze met de nieuwe tabel werken en niet meer met de oude.” Bovendien zijn er nog problemen. “Zo komt er steeds nieuwe data bij”, oppert Henderyckx. “Het is dus belangrijk om goede afspraken te maken, zodat verwarringen geen kans meer krijgen.”

Op dinsdag 13/3 organiseert ZDNet en Smart Business een gratis seminarie over Big Data in het teken van onze populaire Business Meets IT-seminariereeks. Meer informatie over het mobile business seminarie vindt u op de website van Business Meets IT.

Advertentie