Europese bedrijven liggen nog lang niet wakker van Big Data. Slechts zeven procent beschouwt het als zeer relevant voor hun business.

Advertentie

Op dinsdag 13/3 organiseert ZDNet en Smart Business een gratis seminarie over Big Data in het teken van onze populaire Business Meets IT-seminariereeks. In de aanloop daarvan spitten wij het onderwerp verder uit.

Europese bedrijven liggen nog lang niet wakker van Big Data. Slechts zeven procent beschouwt het als zeer relevant voor hun business. Ze liggen veel meer wakker van de kwaliteit van hun gegevens dan van de hoeveelheid.

Niet relevant

De cijfers uit Steria’s Business Intelligence Maturity Audit van eind vorig jaar liegen er niet om: voor slechts zeven procent van de Europese bedrijven is Big Data een relevant gegeven. Dat blijkt uit een rondvraag bij ruim zeshonderd bedrijven uit twintig landen over Big Data en Business Intelligence (BI).

Voor bijna dertig procent van de bedrijven is Big Data niets meer dan een hype van het moment. En de grote uitdagingen waarop big data een antwoord biedt (volume, snelheid en verschillende gegevenstypes) worden door de Europese bedrijven pas op de dertiende tot vijftiende plaats op de lijst van de topprioriteiten geplaatst.

Werk aan de winkel

Een van de belangrijkste oorzaken voor het gebrek aan enthousiasme voor big data is het besef dat men voor een geslaagde Big Data-strategie eerst moet kunnen rekenen op de kwaliteit van de gegevens. En dat blijkt bij al te veel bedrijven nog niet het geval, volgens de studie.

Maar liefst 38 procent van de bedrijven ziet gegevenskwaliteit als de grootste BI-uitdaging waar ze vandaag de dag mee worstelen. Ongeveer een derde van de bedrijven (34 procent) heeft geen vastgelegde processen voor gegevenskwaliteit. En volgens 31 procent van de bedrijven worden gegevensproblemen eerder toevallig ontdekt dan door een systematische controle. Er is dus nog heel wat werk aan de gewone Business Intelligence-winkel voor men aan big data kan beginnen denken.

Opvallend is wel dat de scepsis rond big data groter is bij de IT-respondenten dan bij de respondenten uit de businessafdelingen. Bij bijvoorbeeld klantensegmentatie antwoordde dertig procent van de businessprofielen dat big data belangrijk is, tegenover slechts 23 procent van de IT-profielen.

Het illustreert het gevaar dat bedrijven het potentieel van Big Data uit het oog verliezen omdat ze te veel worden gehinderd door basisuitdagingen rond Business Intelligence zoals gegevenskwaliteit, concludeert Patricia Langrand, medeauteur van deze studie van Steria. “Europese bedrijven zullen moeten focussen op de gegevenskwaliteit, maar ook werken aan het verschil in perceptie tussen business en IT rond het belang van Big Data.”

Geen big data voor kmo’s?

De relatief sterke aanwezigheid van kmo’s in Europa speelt natuurlijk ook een rol. “Op dit ogenblik is Big Data vooral een zaak van grote groepen die enorme massa’s gegevens verwerken”, besluit ook Agoria in een online opiniestuk.

Maar slechts zestien procent van de Europese ondernemingen zou meer dan vijftig terabyte aan gegevens analyseren en 44 procent heeft momenteel vijf terabyte data of minder te verwerken. Maar moet men werkelijk vijftig terabyte halen om met Big Data te starten?” Over deze vraag buigen we ons op de volgende pagina’s.

Op dinsdag 13/3 organiseert ZDNet en Smart Business een gratis seminarie over Big Data & data management in het teken van onze populaire Business Meets IT-seminariereeks. Meer informatie over het mobile business seminarie vindt u op de website van Business Meets IT.

Advertentie