IT-outsourcingklanten tekenen meer contracten dan ooit, maar voor kleinere bedragen en kortere periodes. Dat noopt outsourcingpartners tot aanpassingen in hun businessmodel.

De totale jaarlijkse contractwaarde voor IT-outsourcingcontracten nam van 14,7 miljard dollar in 2012 af tot 13,5 miljard dollar in 2013. Dat berekende Information Services Group (ISG). Dat bedrag daalt al het vierde jaar op rij. Het aantal contracten zit echter in stijgende lijn: van 622 in 2010 tot 793 vorig jaar.

Het gemiddelde gespendeerde bedrag is met 6 miljoen dollar afgenomen. Dat is niet zozeer omdat IT-diensten nu minder kosten, legt ISG-partner Kathy Rudy uit: “Klanten die vroeger een one-size-fits-all dienstverlener kozen, doen nu aan multi-sourcing en werken met partners die hun noden optimaal invullen.”

“Klanten zien de impact die de cloud en automatisatie hebben en willen daardoor geen grote contracten op lange termijn meer, die hen opsluiten in een statische oplossing die snel achterhaald zijn,” vervolgt Rudy. De keuze valt daardoor meer en meer op kleinere en kortere contracten met meerdere outsourcingpartners.

Win-winsituatie

Ook de IT-outsourcingpartners reageren op die dalende inkomsten van contracten. Ze kijken resoluut in de richting van automatisatie en as-a-service oplossingen om hun operationele kosten te verlagen en hun marges te verhogen. Dat vereist meer standaardoplossingen.

Klanten beseffen dat ze daardoor hun processen aan de standaarden van hun partner moeten aanpassen in plaats van andersom. “Dat laat de outsourcingpartner toe om zijn diensten efficiënter te leveren, wat een win-winsituatie oplevert: lagere prijzen voor de klant, hogere marges voor de partner,” besluit Rudy.

In samenwerking met CIO.com.