Marketing en IT: het blijft een moeilijke relatie. Slechts tien procent van de marketing- en IT-directeurs vindt dat ze genoeg samenwerken.

Advertentie

Marketing en IT: het blijft een moeilijke relatie. Slechts 10 procent van de marketing- en IT-directeurs vinden dat ze genoeg samenwerken.

Dat blijkt uit de "CMO-CIO disconnect" studie van Accenture bij 400 marketingdirecteurs en 250 IT-verantwoordelijken in 10 verschillende landen.

Marketing komt van Mars, IT van Venus, zo lijkt het wel. Slechts 10% van de marketing- en IT-directeurs vinden dat ze genoeg samenwerken. IT-verantwoordelijken zijn bovendien meer overtuigd van het belang van samenwerking met hun marketingcollega’s, alhoewel minder dan de helft onder hen dit ziet als een prioriteit.Het lijkt dus dat vooral de marketeers de IT-afdeling liever kwijt dan rijk zijn.

Beterschap

Zowel de marketing- als de IT-directeurs zijn er evenwel van overtuigd dat technologie essentieel is voor efficiënte marketing, en dat ze moet helpen om aan de noden van de consument te beantwoorden. Al is er ook hier een verschil in opvatting. Zo is “aan de noden van de consument beantwoorden” prioriteit nummer 1 is voor samenwerking bij de marketingdirecteurs. Dit komt slechts op de 10de plaats bij de IT-verantwoordelijken.

Toch lijken de vooruitzichten beter dan de cijfers doen uitschijnen. Want ondanks de verschillen, vinden de marketing- en IT-directeurs dat hun relatie in het voorbije jaar verbeterd is. Bovendien denken ze beiden dat een intensere samenwerking in de toekomst nodig zal zijn om de consument de best mogelijke beleving aan te bieden.

Advertentie