De tweede golf in de consumerisatie van IT wordt gevoed door de groeiende behoefte aan zelfgecontroleerde, on-demand cloud services en apps.

Advertentie

De kans is groot dat in uw organisatie, zoals in de meeste andere, het stof nog maar net is gaan liggen na een massale verschuiving veroorzaakt door de consumerisatie van IT.

De laatste jaren palmt consumentenelektronica stormenderhand de werkvloer in. Gebruikers ontdekken nieuwe en betere manieren om te werken. IT werd echter plots geconfronteerd met nieuwe uitdagingen – en nieuwe kansen – om op bedrijfsniveau toegang tot die toestellen mogelijk te maken en ze veilig te beheren.

Maar wacht! Ondertussen dreigt de tweede golf in de consumerisatie van IT ons al te overspoelen. Ze wordt gevoed door de groeiende behoefte aan zelfgecontroleerde, on-demand cloud services en apps.

Is uw organisatie er klaar voor? Laten we hopen van wel, want ook nu nemen de gebruikers het initiatief en u wilt toch niet achterblijven?

Bij de eerste golf kochten de gebruikers zelf hun toestellen en verwachtten ze zonder meer dat ze die ook voor hun bedrijfsmails en -data konden gebruiken. De vraag of IT die nieuwe toestellen in het bedrijf zou toelaten, was niet eens aan de orde. Ze werden gewoon gebruikt en IT kon alleen maar snel bijbenen en “ja” antwoorden.

IT reageerde met een nieuwe aanpak van toestel- en applicatiebeheer. Er kwamen nieuwe oplossingen voor het beheer van mobiele toestellen, desktops en apps werden gevirtualiseerd en BYOD-programma’s ingevoerd. Waar en hoe mensen werken, veranderde hierdoor fundamenteel.

Uiteindelijk hadden zowel IT als de gebruikers hier veel baat bij.

Maar we zien ook dat IT buitenspel wordt gezet. Gebruikers stellen nu hogere eisen inzake selfservice dan ooit tevoren. We zijn het gewoon om thuis ogenblikkelijk elke app te activeren die we nodig hebben. Het stijgende aantal mobiele toestellen gaat gepaard met een evenredige toename van de cloud services. Gebruikers vinden het nu niet meer dan normaal dat IT-apps in het bedrijf ook verkrijgbaar zijn als on-demand cloud services.

Cloud services worden steeds vaker gebruikt door businessunits en ontwikkelaars in diverse bedrijfsonderdelen. De druk komt vanuit de basis, voor ad-hoctoepassingen. Enkele typische voorbeelden:

– Ontwikkelings- en testteams vinden een public cloud vaak geschikter voor snelle ontwikkeling en als elastische testomgeving.
– Om bestanden uit te wisselen stappen gebruikers van een door IT gecontroleerde omgeving over op clouddiensten – zoals ShareFile of Dropbox – omdat ze dit prettiger en eenvoudiger vinden.
– Marketingteams en afdelingen die met sociale media werken, zetten zelf ongeautoriseerde websites op voor marketingcampagnes en productlanceringen, omdat IT niet (snel genoeg) aan hun vraag kan voldoen.
– Verkoopteams gebruiken Salesforce.com in plaats van het CRM-systeem van hun bedrijf.

Voor elk geval gelden eigen redenen, maar de rode draad is dat gebruikers deze alternatieven kiezen omdat ze sneller, soepeler, innoverender en aangenamer werken. Hun devies: wat we zelf doen, doen we beter.

Maar deze parallelle, onofficiële IT is precies wat CIO’s willen vermijden. Minder controle en respect voor de normen, gegevens en intellectuele eigendom die weglekken … uiteindelijk loopt de organisatie potentieel een belangrijk risico.

Gelukkig kan de tweede consumerisatiegolf de taak van IT ook verlichten. Voor CIO’s en IT is er voortaan een heel nieuwe rol weggelegd, een paradigmaverschuiving die nog positief uitpakt ook.

De rol van een CIO bestaat er niet langer in de boel te laten draaien door apps te produceren, toestellen te beheren of datacenters te onderhouden. Hij wordt nu een strategische partner voor de businessunits. De waarde die IT voor het bedrijf heeft opgeleverd door mobiliteit in te voeren, krijgt nu een verlengstuk als de cloud services worden omarmd en taken op een nieuwe manier worden uitgevoerd.

Deze verschuiving vindt plaats als IT een makelaar wordt in alle – zowel interne als externe – IT- en clouddiensten en naar het ultieme doel streeft: IT-as-a-Service (ITaaS). Dit is de volgende stap in consumerisatie en cloud computing: met de cloudtechnologieën voorzien in een complete reeks door IT gecontroleerde en geleverde diensten, via een selfserviceportaal voor gebruikers.

ITaaS doet de focus van IT verschuiven van het bouwen en doen functioneren van bedrijfsapplicaties naar het assembleren en leveren van zelf ontwikkelde en externe clouddiensten, inclusief cloud-native en mobiele applicaties van het bedrijf.

Een dergelijke verschuiving naar ITaaS vraagt tijd. Het is een natuurlijke voortzetting van een evolutie die al een tijdje aan de gang is, een evolutie van traditionele architecturen en processen naar een moderne, op diensten gebaseerde aanpak van IT. De eerdere investeringen in infrastructuur, virtualisatie en automatisering dienen als fundament voor de cloudinfrastructuur, selfservice en ogenblikkelijke toegang tot clouddiensten.

Veel organisaties beginnen al te surfen op de tweede golf van de consumerisatie en hebben de beweging naar ITaaS ingezet. Een voorbeeld hiervan is de Universiteit van Saõ Paulo, die vanuit haar eigen private cloud selfservice-IT aanbiedt. Onderzoekers hebben toegang tot uiterst beschikbare en krachtige werkmiddelen, terwijl studenten uit het aanbod zelf kiezen welke werkplekken en applicaties zij op elk ogenblik nodig hebben voor hun projecten. IT-bedrijven als Citrix en NetApp begeleiden de universiteit op haar tocht naar ITaaS en laten ze het nieuwe tijdperk van de IT consumerization binnenstappen.

En? Is uw organisatie klaar om die stap te zetten?