De tijd heeft geen medelijden met applicaties. Wie zich niet aanpast aan de nieuwste functies, zinkt langzaam weg in de vergetelheid. Om vooruitgang te boeken, moet je alles voortdurend herdenken en hoe sneller dat gaat, hoe beter.

Advertentie

De tijd heeft geen medelijden met applicaties. Het is aanpassen of uitsterven. Sommige houden het lang uit. Ergens draait er nog wel een oud mainframeprogramma zoals veertig jaar geleden. Maar de nieuwe, opwindende apps leven in een andere wereld. Ze schitteren, maar alleen tot de volgende platformrelease eraan komt. Wie zich niet aanpast aan de nieuwste functies, zinkt langzaam weg in de vergetelheid.

De regel luidt dat hoe sneller iets opgang maakt, hoe sneller het ook weer verdwijnt. Software is daarop geen uitzondering. Perfecte code bestaat niet: alles veroudert en vergaat. Om vooruitgang te boeken, moet je alles voortdurend herdenken en hoe sneller dat gaat, hoe beter.

De huidige vloedgolf aan mobiele toestellen heeft de bestaande denkpatronen op hun kop gezet. Experts dachten dat het aantal mobiele toestellen beperkt zou blijven en dat mensen ze niet als hun belangrijkste computer zouden gebruiken. Maar consumenten trekken zich van zulke meningen niets aan. Ze hebben diverse redenen om mobiele toestellen te kopen en ze voelen zich vrijer, omdat ze niet langer aan een pc gebonden zijn.

Maar iets nieuws komt altijd in de plaats van iets ouds. En wat al bestond, verdwijnt niet zomaar. Het is vaak nog heel waardevol, maar in de nieuwe wereld verliest het aan bestaansrecht. Nieuwe manieren van denken beperken de mogelijkheden van oude dingen. Vooruitgang houdt het risico in dat waardevolle technologie en applicaties uit het zicht verdwijnen. Dit gebeurt telkens opnieuw in de geschiedenis. Elke nieuwe golf vervangt de vorige structuur.

Het vervelendste is de overgangsperiode. Er moeten harde beslissingen worden genomen: wat gaan we converteren naar de nieuwe wereld en wat gooien we weg. Applicaties hadden het vaak moeilijk om van de ene golf naar de andere te gaan. Soms bleven ze vastzitten op de platforms waarvoor ze ontwikkeld waren.

Zakelijke Windows-toepassingen zitten op dit ogenblik een beetje vast. Onder Windows verrichten ze schitterend werk om een bedrijf te laten draaien. Maar buiten hun leefwereld is hun nut beperkt. Natuurlijk verlegt Windows 8 grenzen, maar alleen naar smartphones en tablets met Windows 8. En de invoering van Windows Phone en Surface zit nog maar in een prille beginfase.

Verscheidene obstakels verhinderen dat deze platforms snel populair worden. Windows Surface RT is ARM-gebaseerd en ondersteunt geen legacy Windows-programma’s. Oudere Windows-programma’s moeten ook worden herontworpen om voordeel te halen uit de Windows 8-functies van de nieuwe touch-interface. De meeste ontwikkelaars van bedrijfssoftware zouden zich moeten omscholen om een echte Windows 8-applicatie te maken.

Kortom, het wordt een moeizame onderneming. De ruim verspreide Apple iPad en Android-tablets laten zich niet zo gemakkelijk vervangen.

Welke mogelijkheden blijven er over?

De meest voor de hand liggende oplossing is investeren in het herschrijven van de applicaties. Hiervoor hoor ik meestal deze strategieën aanprijzen:

– native applicaties voor elk platform bouwen (iOS en Android)
– hybride applicaties bouwen (native en web in één app)
– Webapplicaties bouwen (HTML5/Javascript)

Voor elke strategie valt iets te zeggen. Maar het vraagt veel tijd en geld om naar een radicaal nieuwe omgeving over te stappen. En in elke strategie zitten zwakke punten die eerst moeten worden weggewerkt vóór je gebruikers content kunt aanbieden.

Wij hebben een ander concept uitgewerkt en dat levert een alternatieve oplossing op.

– Hou uw Windows-applicatiecode en breid ze uit om mobiele toestellen te ondersteunen

Bestaande XenApp/XenDesktop-klanten krijgen zo de mogelijkheid om legacy Windows-applicaties in de nieuwe mobiele wereld te gebruiken. Dit betekent niet dat je een programma een beetje kleiner of groter maakt, wel dat je de Windows-applicatie slimmer maakt en openstelt voor mobiele toestellen. Dan kan ze onder andere mobiele functies gebruiken (telefoon, sms, beeld, locatie) en exacte displaygegevens hanteren om de bedieningselementen aan te passen. Deze weg om Windows-applicaties ter beschikking te stellen van mobiele gebruikers is veel korter en gemakkelijker. De tekortkomingen van Windows op mobiele toestellen worden sterk beperkt en de IT-organisatie die XenApp/XenDesktop gebruikt, haalt er veel voordeel uit.

Het gaat erom dat de overgang van applicaties van Windows naar mobiele platforms minder vervelend wordt. En dat de impact veel beperkter is dan wanneer je overstapt op een volledig nieuw platform. Bekijk het als een evolutionaire brug in de snel evoluerende applicatieomgeving.