CIO's of IT-managers die de boot missen, dreigen gedegradeerd te worden tot magazijnier van een verouderde IT-infrastructuur.

Advertentie

CIO’s of IT-managers die de boot missen, dreigen gedegradeerd te worden tot magazijnier van een verouderde IT-infrastructuur, was de boodschap op het Gartner Symposium/ITxpo 2013.

Uit onderzoek van Gartner moet blijken dat de traditionele IT-leveranciers fors terrein zullen verliezen, om plaats te maken voor kleine en grote nieuwe spelers. Geen enkele sector zal aan deze evolutie ontsnappen, hoewel Sondergaard en zijn collega’s denken dat de productiesector, verzekeringen en de gezondheidszorg voortrekkers zullen zijn.

Magazijnier van verouderde infrastructuur

Voor de CIO heeft deze gang van zaken belangrijke gevolgen. Meer dan ooit zal de CIO de leiding moeten nemen in de digitale revolutie. De uitdaging is enorm, zegt Gartner.

De helft van de CEO’s is nu al niet tevreden over de manier waarop de IT-afdeling de bedrijfsstrategie ondersteund, en die onvrede zal alleen maar toenemen, want slechts één op de tien CIO’s ziet zelf in dat er wat schort aan de relatie tussen business en IT. En de helft van de CIO’s geeft grif toe niet klaar te zijn om de digitale uitdagingen aan te gaan.

Gartner doet dan ook een warme oproep aan alle CIO’s om de digitale revolutie te aanvaarden en te omarmen en zelf een meer proactieve rol te nemen. Misschien moet IT met twee snelheden gaan werken, met enerzijds een traditionele back-office die stabiel blijft, en een aantal innovatieve projecten die afgeschermd worden van de rest van de IT, maar die voor het bedrijf een groot verschil kunnen maken.

CIO’s die deze boot missen, dreigen volgens Gartner gedegradeerd te worden tot magazijnier van een verouderde IT-infrastructuur. 

 

Advertentie