Nieuwe technologie, trends en verwachtingen doen de rol van de CIO of IT-manager grondig veranderen. Al is het maar dat heel wat IT-budgetten verschuiven naar andere afdelingen. Drie nieuwe rollen voor de CIO.

Advertentie

Nieuwe technologie, trends en verwachtingen doen de rol van de CIO of IT-manager grondig veranderen. Al is het maar dat heel wat IT-budgetten verschuiven naar andere afdelingen. “IT wordt een evidentie binnen zowat alle business functies.”

Het was onderzoeksbureau Gartner dat onlangs voorspelde dat in 2017 de CMO of marketing directeur meer aan IT zal besteden dan de CIO (Chief Information Officer) zelf. Het concurrerende bureau IDC kwam met een vergelijkbaar onderzoek op de proppen. Volgens hen zullen "line of business executives" binnen een jaar of drie al zowat 40 procent van de IT-budgetten onder hun hoede hebben.

Conciërge

De rol en macht van een IT-verantwoordelijke binnen een organisatie staat dus enigszins onder druk. Al hangt alles af van de uiteindelijke rol die een CIO zal (en wil) invullen. Gartner plaatst in dit kader CIO-rollen volgens twee spanningsvelden: tactisch versus strategisch en risico-avers versus risiconemend.

Binnen dit model bekomen we 4 kwadranten met telkens één profiel van CIO: maaltanden of grinders (zij zijn risico-avers en tactisch), team players (risico-avers en strategisch), butlers (ondernemend en tactisch) en entrepreneurs (ondernemend en strategisch). Al hangt de invulling ook af van de omstandigheden. Heel wat CIO’s proberen nog steeds de lichten brandend te houden en hebben weinig ademruimte om ondernemend te zijn, laat staan strategisch.

Intussen verplicht de nieuwe technologische evolutie ( met onder meer cloud,  big data,…) de CIO van diverse rollen op te nemen. Dat is niet eenvoudig als we weten dat de budgetten waarmee dit dient te gebeuren nog amper groeien en steeds meer uit andere departementen, zoals marketing of financiën, komen. De kans zit er dus in dat de CIO achterblijft als conciërge, terwijl business managers ondertussen de toekomst aan het uittekenen is en van het ene feestje naar het andere trekt. Al lijkt er geen keuze.

Cross-departementeel

Als antwoord op veranderende externe en interne omstandigheden, zal de CIO zich dus moeten aanpassen. Technologische veranderingen zoals cyber warfare, Bring Your Own Device, nieuwe operating systems worden meestal vrij makkelijk herkend.

Andere veranderingen zijn de toegenomen nood aan proactiviteit waarbij de CIO mogelijks een rol van betekenis kan spelen bij het beleid, de opkomst van analytics, outsourcing op basis van processen en intelligentie. Ook de evolutie rond cloud computing speelt bij dit alles een belangrijke rol.

Bovenal evolueren organisaties meer en meer naar cross-departementele samenwerkingsverbanden. IT-departementen lossen daardoor mogelijk geleidelijk aan op in de diverse business-departementen, IT wordt op die manier een evidentie binnen zowat alle business-functies. Deze organisatorische, technologische en analytische trends dwingen de CIO dus tot aanpassing.

Nieuwe rollen van de CIO kunnen dan ook die van entrepreneur, global talent scout, connector, futurist, master of business metrics zijn, die hem moeten in staat stellen, om te gaan met alle technologische evoluties. De huidige macro-economische situatie zal de nood aan veranderingen zelfs nog veel scherper stellen.

Welke weg voor de CIO of IT-manager?

Er zijn verschillende opties voor de toekomst van de CIO.

1.) CIO wordt CTO.

De CIO kan zich terugplooien en de rol van CTO gaan opnemen. De niet-technologische veranderingen zullen wellicht zeer vlug worden overgenomen door de CFO die ze met volle goesting zal aanwenden om zijn nieuwe proactieve rol te gaan invullen. Technologie-gedreven CIO’s zullen wellicht in het scenario geduwd worden.

2.) CIO wordt CDO

Een ander alternatief zou ook kunnen zijn dat alle beleidsondersteunende processen van zowel CIO als van CFO gebundeld worden onder de CDO (Chief Data Officer) of CPO (Chief Performance Officer). Zowel de CIO als de CFO zouden daarbij terugplooien op hun initiële expertisedomein en de lijmfunctie, die alle eindjes aan elkaar knoopt, kan door deze nieuwe functie worden ingevuld.

3.) CIO wordt CSB

Een andere weg, specifiek in functie van de evolutie van cloud computing is dat een CIO een soort van interne cloud services broker, die de diverse cloud toepassingen, zowel private als public, aan mekaar knoopt en organiseert.

 

Artikel met een belangrijke inbreng van Dries Van Nieuwenhuyse, die onderzoeker is aan het BICC van Thomas More en vooral werkt rond performance management maturiteitsmodellen. Hij is zelfstandig consulent en auteur van drie boeken over performance management.

Advertentie