Er zijn grote en kleine IT-afdelingen. Er zijn er die veel zelf doen of net veel outsourcen. Maar allemaal zijn ze op dezelfde leest geschoeid.

Advertentie

Er zijn grote en kleine IT-afdelingen. Er zijn er die veel zelf doen of net veel outsourcen. En er zijn er die technisch ingesteld zijn, terwijl andere eerder een zakelijke invulling hebben. Maar als grootste gemene deler kan ons schema wel dienen en duiken de volgende onderdelen op.

1. CIO office

In het zogenaamde CIO office worden de lijnen uitgezet aan de hand van project- en portfoliomanagement, de budgetten verdeeld en de prioriteiten gesteld. Het is het onderdeel waar de IT-manager zelf thuishoort, samen met zijn rechtstreekse medewerkers. In het CIO office bevinden zich vaak ook projectleiders of project managers die projecten in goede banen moeten leiden. Daarnaast zijn er diegenen die de contacten met de buitenwereld (een IT-dienstverlener of cloudprovider) moeten onderhouden, zoals het onderhandelen van outsourcingcontracten en SLA’s.

2. Architecten

Een andere afdeling, ook wel CTO office genoemd, staat in voor de architectuur van de IT-infrastructuur. Een toepassing bestaat vandaag meestal uit meerdere onderdelen die zich op verschillende machines bevinden en samenwerken. Ook de functie van architect valt uiteen in diverse specialisaties: de hardware-, software-, netwerk-, of datacenterarchitect.

3. Ontwikkelaars

De resterende subafdelingen zijn dan weer eerder operationeel georiënteerd. Development & applications staat in voor de ontwikkeling van softwareapplicaties, maar ook voor de ondersteuning ervan en voor het testen. De rol van de ontwikkelaar is overigens erg divers en beperkt zich niet tot het ontwikkelen van code. Ook de analist valt onder deze categorie.

4. Support

De laatste grote afdeling, Support & operations, is mogelijk nog de meest omvattende. Zij staan onder meer in voor het opvolgen van de infrastructuur: het netwerk, het datacenter of de computerzaal. Ook het service management, waaronder de helpdesk, behoort tot hun mogelijke bevoegdheden.

5. Business Alignment

IT staat niet los van de rest van het bedrijf. Vaak stelt men een soort van liaison managers aan die zicht tussen de twee bevinden, bijvoorbeeld bij de uitrol van een ERP- of BI-project (business intelligence, analyse van bedrijfs- en sectorgegevens). Binnen deze categorie zitten onder meer de IT-profielen die gespecialiseerd zijn in één bepaalde IT-toepassing, zoals business intelligence of bedrijfstoepassingen zoals SAP, en soms zelfs in specifieke onderdelen van één pakket. Het gaat hier dus vaak eerder om zakelijke en niet zozeer om technische kennis.

Advertentie