Het gebruik van cloud computing binnen organisaties groeit nog steeds. Als men kijkt naar de verwachte cijfers in 2016, dan zullen we zeer waarschijnlijk te maken krijgen met een groei in de richting van 100 procent vergeleken met nu.

Het gebruik van cloud computing binnen organisaties groeit nog steeds. Als men kijkt naar de verwachte cijfers in 2016, dan zullen we zeer waarschijnlijk te maken krijgen met een groei in de richting van 100 procent vergeleken met nu, zo blijkt uit cijfers van Gartner .

Als gevolg van deze snelle evolutie en groei zullen meer en meer bedrijven zich wenden tot de cloud voor een reeks reken- en applicatie diensten. Tegelijkertijd zien we een groei in het hybride cloud-gebruik, die ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun private cloud en de eigen IT te combineren met publieke on demand cloud-infrastructuren.

Op deze manier kan er geprofiteerd worden van het beste van twee werelden indien een zeer goede onderlinge connectiviteit voorhanden is. Als gevolg hiervan is er een toenemend belang van de ´hyper-connected´ colocatie data centers.

Groeiende connectiviteit
De publieke cloud zal steeds meer verweven zijn met ´on-premise´ IT. Bedrijven zetten een groeiend deel van hun infrastructuur in colocatie data centers welke zullen fungeren als knooppunten voor het verbinden van private en publieke omgevingen.

Tegelijkertijd houden veel bedrijven een klein gedeelte van hun infrastructuur ´in-house´, waardoor ze vertraging en hoge kosten van de vaak complexe netwerkinfrastructuur ervaren bij een poging om toegang te krijgen tot de cloud en/of gegevens die off-site zijn opgeslagen. Data center operators staan onder druk om deze obstakels te overwinnen en om de opties voor connectiviteit te verhogen vanuit hun faciliteiten.

Een voorbeeld hiervan is de recente aankondiging van Interxion omtrent de beschikbaarheid van Amazon Web Services (AWS) Direct Connect via level 3’s netwerk in de Interxion datacenters. Dit stelt klanten in staat om een privé netwerkverbinding tot stand te brengen tussen het AWS-publieke cloud platform en hun privé IT-infrastructuur.

Dit zorgt voor een verlaging van de netwerkkosten, sneller dataverkeer en een stabieler netwerk dan bij een verbinding via internet. Dit is vooral aantrekkelijk voor klanten die gebruikmaken van grote hoeveelheden data en real-time data applicaties, of die vanwege security redenen privé-netwerkverbindingen moeten gebruiken.

In de toekomst zal nog meer nadruk liggen op dit aspect van de data center diensten: ´direct connect´ naar de publieke cloud platformen zoals AWS zal eerder regel dan uitzondering zijn voor klanten.

 

Publieke cloud op korte termijn
Gelijktijdig met de groei op het gebied van connectiviteit, zullen we ook een toename van het cloud gebruik zien als redmiddel op korte termijn. In plaats van zich vast te leggen aan langlopende contracten, zal er een verschuiving in het cloud landschap plaatsvinden waarbij klanten kiezen voor kortere contractvoorwaarden met een minder voorspelbare groeicyclus.

Bedrijven zullen kijken naar de cloud als een bron voor kortlopende projecten of seizoensgebonden ondersteuning, die de markt veranderlijker zal maken, omdat klanten zich meer aangetrokken voelen tot de on-demand cloud-modellen.Omdat cloud computing in de toekomst zal verlopen via kortlopende contracten met een grotere flexibiliteit, zullen geavanceerde connectiviteitsoplossingen des te belangrijker worden. Moderne datacenters zijn perfect in staat om beide te faciliteren.

Frederik Dewulf is sinds 2009 Managing Director van Interxion Belgium. Interxion is een Europese marktleider op het gebied van carrierneutrale datacenterdiensten. Met bijna 20 jaar ervaring in de technologiesector zoekt hij continu naar innovaties op de datacentermarkt en is hij een drijvende kracht achter de evolutie van Cloud Computing in België.