De Vlaamse onderwijsminister Pascal Smet roept scholen die experimenteren met tablets op om elkaar te adviseren en ervaringen uit te wisselen.

Advertentie

Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) beseft dat de tablet een belangrijke rol zal gaan spelen in de klas van morgen. Daarom roept hij scholen die reeds met deze nieuwe technologieën experimenteren op om hun ervaringen te delen.

In Blankenberge gaat elke leerling van het Sint-Pieterscollege – Sint-Jozefhandelsschool (SPSJ) met een iPad naar school en in het TechnOV in Vilvoorde loopt een pilootproject met de Smart Learning Suite, een digitaal leerplatform van Samsung. Maar ook andere Vlaamse scholen nemen een pioniersrol, al treden ze daar niet altijd mee naar buiten.

Minister Smet roept al deze scholen op om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Op die manier kunnen enkele ‘best practices’ worden opgesteld voor scholen die zoeken naar manieren om tablets en andere technologieën in het onderwijs te integreren.

"Het belangrijkste is dat jongeren van vandaag op school de gepaste vaardigheden verwerven om zich aan te kunnen passen aan de steeds snellere veranderingen in onze maatschappij. Jongeren voorbereiden op de toekomst betekent ook toekomstgericht denken in het onderwijs,” zegt de minister in een speech.

Maar dat betekent ook dat leerkrachten met deze nieuwe technologieën vertrouwd moeten zijn, en dat is nu nog niet altijd het geval. Een ICT-leerkracht zal de ontwikkelingen waarschijnlijk wel van dichtbij opvolgen, maar een leerkracht Nederlands of geschiedenis beschikt vaak niet over de nodige kennis en vaardigheid.

Leerkrachten zullen zich hiervoor dus moeten bijscholen via pedagogische studiedagen. Daarnaast zal het gebruik van ICT tijdens het lesgeven ook meer aan bod moeten komen in de lerarenopleidingen. 

Uitgewerkt plan in 2014

Met het oog op die toekomst heeft de minister opdracht gegeven aan de Vlaamse Onderwijsraad om een strategisch advies te formuleren over de verdere aanpak van ICT-integratie in het onderwijs op lange termijn.

De raad zit daarvoor samen met alle relevante actoren, waaronder onderwijsinstellingen, softwareontwikkelaars, hardwareleveranciers en uitgeverijen. Eind mei wordt het advies aan de minister voorgelegd en kan zijn kabinet er mee aan de slag. De richtdatum voor een uitgewerkte ICT-strategie is het voorjaar van 2014.