Welke keuzes maken bedrijven op het vlak van mobiliteit? Een kwartaalenquête rond bedrijfsmobiliteit levert een aantal belangrijke vaststellingen op. De analyse van de verzamelde gegevens laat zien welke besturingssystemen bedrijven kiezen, welke applicaties ze gebruiken en welke apps op een zogenaamde blacklist of white list terechtkomen. Welke bedrijven kiezen eerder voor Android dan voor iOS? […]

Advertentie

Welke keuzes maken bedrijven op het vlak van mobiliteit? Een kwartaalenquête rond bedrijfsmobiliteit levert een aantal belangrijke vaststellingen op. De analyse van de verzamelde gegevens laat zien welke besturingssystemen bedrijven kiezen, welke applicaties ze gebruiken en welke apps op een zogenaamde blacklist of white list terechtkomen.

Welke bedrijven kiezen eerder voor Android dan voor iOS? Welke invloed heeft de sector waarin een bedrijf actief is op de keuzes die het maakt voor zijn mobiliteit? Wint het “Dropbox-dilemma” aan belang?

Een kwartaalenquête over bedrijfsmobiliteit uitgevoerd door Citrix onderzoekt de keuzes en praktijken van onze klanten inzake mobiliteit. De analyse van de verzamelde gegevens laat zien welke besturingssystemen bedrijven kiezen, welke applicaties ze gebruiken en welke apps op een zogenaamde blacklist of white list terechtkomen. We kunnen al deze informatie bekijken per geografische zone en per activiteitssector. Hieronder lees je alvast een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen voor het 4e kwartaal van 2012.

Dit lag in de lijn van de verwachtingen:

– iOS is bij bedrijven het populairste besturingssysteem. Maar dat wisten we al.

– Sectoren zoals detailhandel en restaurants, waar er rechtstreekse, fysieke contacten met de klanten plaatsvinden, zijn verzot op iOS (en op de iPad). Ook dat is logisch.

– Sectoren die hun mobiele activiteiten en diensten buiten het bedrijf aanbieden, geven de voorkeur aan Android. Ook deze keuze is perfect logisch, gezien de kwaliteiten van dit platform (lage vervangingskosten, grote controle, vlotte beschikbaarheid).

– Facebook en Dropbox zijn de meest voorkomende apps op de zwarte lijst. De belangrijkste redenen voor deze uitsluiting zijn de vermeende risico’s op het gebied van productiviteitsverlies en gegevensbeveiliging, vooral op de randapparaten die het bedrijf levert.

Wat mij verbaasd heeft:

– Android breekt door in de EMEA-zone. Op één kwartaal groeide Android met 11% in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Volgens de ingezamelde gegevens hebben verschillende bedrijven in deze regio tijdens het laatste kwartaal van 2012 grootschalige mobiele initiatieven genomen die op Android steunen. Wijst dit op een meer algemene evolutie in deze richting? Het heeft er in elk geval alle schijn van.

– De medische sector kiest meestal voor Android. 85% van de toestellen die in de gezondheidssector met onze oplossingen volgens het SaaS-model functioneren, maakt gebruik van Android. Maar als wij met bedrijven in deze sector praten, zeggen zij ons dat zij iOS als standaard nemen. Dit lijkt dus in tegenspraak met de resultaten van de enquête.

Verlies echter niet uit het oog dat onze studie alleen maar over diensten volgens het SaaS-model ging. De meeste van onze grote klanten in de gezondheidssector bieden onze oplossingen op hun eigen servers aan en het zijn deze klanten die momenteel hoofdzakelijk voor iOS gaan.

De bedrijven in de medische sector die voor de cloud kiezen, zijn zelf heel mobiel. Vaak gaat het over diensten voor thuiszorg: zelfstandige verpleegkundigen, artsen, therapeuten of verzorgenden die patiënten thuis verzorgen, bijvoorbeeld voor palliatieve dienstverlening.

Het is logisch dat deze structuren eerder de voorkeur geven aan oplossingen waarbij software als een service wordt aangeboden, omdat hun activiteiten extreem gedistribueerd zijn en er op het Android-platform veel mobiele apps werden ontwikkeld die voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake privacy.

Dropbox staat op veel zwarte lijsten helemaal bovenaan, maar tegelijk is dit een van de applicaties die IT-directies het meeste aanbevelen (in de catalogi met apps die bedrijven hun medewerkers aanraden). Dit lijkt tegenstrijdig, maar het is ook een mooie illustratie van het feit dat dergelijke opslagmogelijkheden op internet zowel heel nuttig zijn, als grote risico’s inhouden. De bedrijven zijn er zelf blijkbaar nog niet uit wat voorrang moet krijgen.

Velen spreken over het “Dropbox-dilemma” en de meesten geven aan dat als er een even flexibele oplossing voor het delen van informatie zou bestaan die tegelijk ook voldoende veilig is, zij deze onmiddellijk zouden toepassen.

Dit zijn de voornaamste conclusies van de kwartaalenquête inzake mobiliteit. U kunt de volledige studie hier raadplegen.

Wat vindt u verrassend aan deze resultaten? Welke evoluties verwacht u voor het volgende kwartaal? Het zijn vragen die mij alvast sterk bezighouden en het is reikhalzend uitkijken naar hoe dit de komende kwartalen zal evolueren.