Ondanks de obstakels op weg naar een stevige doorbraak van e-health blijft de gezondheidssector voor veel technologiebedrijven een interessante markt. Om deze markt te veroveren, bent u echter best vertrouwd met de eigenheid van deze sector.

Advertentie

De budgetten blijven gelijk of stijgen, en zijn relatief ongevoelig voor de crisis. De doorsnee klantencases zijn indrukwekkender dan die van pakweg de chemiesector - vaak gaat het zelfs om leven of dood. Meteen al twee redenen waarom vele technologiebedrijven extra hun best doen om in de zorg- en gezondheidssector aanwezig te zijn. Het vergt nochtans vaak een andere en niet minder intensieve aanpak om orgklanten binnen te rijven en tevreden te houden. Een overzicht van enkele aspecten die de keuze voor deze of gene leverancier mee kunnen bepalen.

1. Aanbesteed staat netjes

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen zijn vaak verbonden aan de overheid. Dat betekent meteen dat de meeste grote contracten via openbare aanbesteding worden toegekend. Hieraan deelnemen vergt een aparte aanpak en specifieke kennis van zaken. Hou daarmee
rekening voor u zich op deze markt stort.

2. Regels en wetten

De zorgsector is er bij uitstek één waar kennis van de wetgeving cruciaal is – en die materie is allesbehalve eenvoudig. Een bedrijf dat in deze sector wil doorbreken, komt dus best niet alleen met het beste product, maar ook met een team dat blijk geeft van een gedegen kennis van de lokale wet- en regelgeving terzake.

3. Risico’s in het kwadraat

Risicobeheer is ook in de andere sectoren een bekommernis. Maar in de gezondheidssector staat dit bijzonder hoog op de prioriteitenlijst. Zo moet software voor medische apparatuur aan heel wat strengere eisen voldoen dan pakweg software voor het beheer van remlichten of ruitenwissers voor wagens.

4. Privacy primeert

Eén van de grootste obstakels wat betreft de automatisering en digitalisering van de gezondheidszorg, is de bekommernis om de privacy van de patiënt. Terecht, want medische gegevens zijn, meer dan welke persoonlijke informatie ook, bijzonder gevoelig. Leveranciers van software en apparatuur dienen hier absoluut rekening mee te houden en de best mogelijke oplossingen te voorzien. Kwestie van innovatie in de gezondheidssector niet te tegen te werken door een (vals gevoel van) gebrek aan privacy.

5. Samenwerking loont

Het loont om een omgeving te bouwen die feilloos met andere systemen kan communiceren. Zo kan er over zorginstellingen heen worden gewerkt. De beste manier om dit te verwezenlijken, is door zo veel mogelijk standaarden na te leven, zowel algemeen-technologisch als specifiek-medisch.

6. Patiënten zijn ook mensen

Sterker nog, patiënten zijn vaak gevoelige en kwetsbare individuen die extra aandacht nodig hebben. Daarom is de opmars van de bedsideterminals als entertainment- en informatiecentrum zeker een goede zaak. Maar ook kleine dingen kunnen het verschil maken, zoals bijvoorbeeld een systeem dat niet alleen patiënten eraan herinnert dat ze hun medicijnen moeten nemen, maar hen ook feliciteert wanneer ze het niet vergeten zijn.