Analytici van bedrijfsdata goochelen graag met termen afkortingen. De meest gekende is Business Intelligence, kortweg BI. Maar steeds vaker hebben specialisten het over Analytical Intelligence, of ook Business Analytics. Oude wijn in nieuwe zakken? Op regelmatige tijdstippen worden begrippen een andere betekenis toebedeeld. Soms krijgen bepaalde fenomenen ook gewoon een nieuwe naam. Denken we maar […]

Advertentie

Analytici van bedrijfsdata goochelen graag met termen afkortingen. De meest gekende is Business Intelligence, kortweg BI. Maar steeds vaker hebben specialisten het over Analytical Intelligence, of ook Business Analytics. Oude wijn in nieuwe zakken?

Op regelmatige tijdstippen worden begrippen een andere betekenis toebedeeld. Soms krijgen bepaalde fenomenen ook gewoon een nieuwe naam. Denken we maar aan Business Intelligence of BI, het analyseren van bedrijfsdata om betere beslissingen te kunnen nemen.

Dat heette ooit Management Information Systems (MIS), of Decision Support Systems (DSS), en ook nog Executive Information Systems (EIS). Telkens de hooggespannen verwachtingen niet ingelost werden, veranderde men gewoon van naam, zo lijkt het wel.

Iets gelijkaardigs zien we vandaag opnieuw gebeuren. Daar waar men het vroeger had over Business Intelligence, spreken sommige bronnen, zoals onderzoeksbureau Gartner en een resem leveranciers, vandaag over Business Analytics.

Een nieuwe naam voor Business Intelligence, waarmee het een aantal nieuwe elementen en technieken, waaronder de statistische analyse, wil benadrukken.

Over de auteur
Dries Van Nieuwenhuyse is zelfstandig consultant in het domein van Performance Management, BI-strategie en implementatie. Hij is onderzoeker aan het BICC Lessius Mechelen en Fellow van het Hogenheuvelcollege. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de programmacyclus Corporate Performance Management aan de EHSAL Management School (Hogeschool – Universiteit Brussel), waar hij ook gastdocent is. Hij publiceerde drie boeken over Performance Management (www.hetperformancemanagementboek.be).

Advertentie

Gerelateerde artikelen

Performance Management: het gouden kompas

De introductie van de term ‘Business Analytics’ veroorzaakt verwarring bij veel gebruikers. Zeker omdat vandaag ook meer en meer de term ‘Analytical Intelligence’ opduikt. Naast Business Intelligence en Analytical Intelligence, is er nog zoiets als performance management. Het zijn allemaal termen die uw bedrijf moeten helpen om betere beslissingen te nemen. Maar omdat verschillende vlaggen […]

Business Intelligence: wie, wat, waar, wanneer?

Business Intelligence focust vooral op het procesmatige van de beleidsondersteuning. Het zal vooral antwoorden geven op vragen naar feiten. Hoeveel van product x heeft verkoper y verkocht in periode z? Hier worden vragen beantwoord waar multidimensionele visualisatie door middel van bijvoorbeeld OLAP volstaat. OLAP staat voor online analytical processing en biedt als methode antwoord op […]

Analytical Intelligence: waarom?

Analytical Intelligence focust vooral op relaties tussen de feiten. In tijden van maatschappelijk verantwoord ondernemen dienen we immers te beschikken over metings- en sturingsmechanismen die de veelal niet-lineaire interacties met de markt, de verschillende afdelingen en de verschillende medewerkers vorm kunnen geven per afzonderlijk niveau en over de verschillende lagen heen. Al dan niet oorzakelijke […]

Hoe efficiënt is uw BI-systeem?

Medewerkers die verantwoordelijk zijn of waren voor een BI-systeem, botsten ongetwijfeld al tegen de grenzen van het systeem, om het daarna uit te breiden tot ze opnieuw tegen de grenzen aanlopen. Capaciteiten van de BI-infrastructuur worden nogal eens met de grove borstel aangepakt en zijn meestal ingericht om de piekvolumes aan te kunnen. Heel wat […]

Hoe verbeteren?

Elk BI-systeem is door zijn gebruikers op de knieën te krijgen. Zo kunnen we heel gedetailleerde rapporten opvragen over zeer lange periodes. We kunnen bijvoorbeeld heel complexe rapporten opvragen, waarvan de onderliggende dataopslag niet optimaal in elkaar zit. We kunnen deze complexe rapporten consulteren op momenten dat iedereen dit doet. Kortom, het is zeer eenvoudig […]

Waar zit Business Intelligence?

Business Intelligence is het type software dat bedrijven, in vergelijking met andere domeinen als ERP of CRM, het meest als standaardpakket gebruiken, en dus niet zelf (laten) ontwikkelen. SAP is ruim marktleider, mee door de overname van Business Objects enkele jaren geleden. Microsoft is relevant voor de kleinere partijen. Op enige afstand volgen IBM, Qlikview […]

Minder rapporten & mobile BI

Heel veel bedrijven kampen met een bonte verzameling rapporten waarin de waarheid zich ergens schuilhoudt. Nogal wat rapportenbouwers doen exact wat van hen gevraagd wordt en leveren een stukje van de puzzel. Door verschillende rapporten te combineren en eventueel aan te vullen met zogenaamde drill-down-functionaliteiten, pogen gebruikers een verhaal samen te stellen. Zou het niet […]

To do: neem de rapporten onder de loep

Als organisaties bekijken welke gebruikers daadwerkelijk rapporten gebruiken, dan zien we dat operationele rapporten het best scoren. Niet verwonderlijk, die zijn meestal op maat gesneden van pragmatische medewerkers die er direct mee aan de slag gaan. Zou het dan ook niet logisch zijn dat we de operationele rapporten een drastische facelift geven en hen echt […]

Business Analytics versus Analytical Intelligence

We moeten besluiten dat Business Intelligence en Analytical Intelligence twee verschillende, complementaire benaderingen zijn, die mekaar perfect (moeten) aanvullen. Dat het twee aparte werelden zijn, is duidelijk te merken aan het feit dat er zeer weinig profielen zijn, die erin slagen de brug tussen beide disciplines te slaan. Simpelweg Business Intelligence hernoemen naar Business Analytics […]