Analytical Intelligence focust vooral op relaties tussen de feiten. In tijden van maatschappelijk verantwoord ondernemen dienen we immers te beschikken over metings- en sturingsmechanismen die de veelal niet-lineaire interacties met de markt, de verschillende afdelingen en de verschillende medewerkers vorm kunnen geven per afzonderlijk niveau en over de verschillende lagen heen. Al dan niet oorzakelijke […]

Advertentie

Analytical Intelligence focust vooral op relaties tussen de feiten. In tijden van maatschappelijk verantwoord ondernemen dienen we immers te beschikken over metings- en sturingsmechanismen die de veelal niet-lineaire interacties met de markt, de verschillende afdelingen en de verschillende medewerkers vorm kunnen geven per afzonderlijk niveau en over de verschillende lagen heen.

Al dan niet oorzakelijke verbanden kunnen ontdekt worden door systematische patronen. Deze relaties kunnen vastgelegd worden onder de vorm van modellen of formules waarmee een te verwachten score wordt berekend.

De aldus bekomen verbanden zijn ook onderling vergelijkbaar, waardoor prioriteiten makkelijk te bepalen zijn. De parameters die er het meest toe doen, met de grootste impact dus, kunnen eerst worden aangepakt met het oog op maximaal rendement voor de geleverde inspanningen.

Het bepalen van zinvolle relaties tussen maatstaven en het aanmaken van bruikbare modellen is een stiel apart. Het vergt andere vaardigheden dan het efficiënt ter beschikking stellen en visualiseren van feitelijke informatie.

Business Intelligence simpelweg hernoemen naar Business Analytics doet dan ook onrecht aan beide disciplines. In die zin is Analytical Intelligence iets helemaal anders dan Business Analytics, als nieuwe naam voor BI.

Voorbeeld
Er blijkt een positief verband tussen het aantal bezoekers dat komt naar schoolvoorstellingen en het lokaal marktaandeel van een bioscoopuitbater. Een bioscoopuitbater ziet een duidelijke impact van schoolvoorstellingen op zijn marktaandeel van 1.66% punt per 1000 extra bezoekers van schoolvoorstellingen.

We kunnen zo uitrekenen hoe groot het marktaandeel van volgende maand zal zijn als we weten hoeveel tickets voor schoolvoorstellingen werden verkocht in voorverkoop.

Advertentie