Hoe kunnen Business Intelligence en Analytical Intelligence elkaar nu gaan aanvullen en versterken? Betere Business Intelligence kan ontstaan door de toepassing van Analytical Intelligence in een bepaald vakdomein. U hoeft niet te wachten tot het BI-systeem klaar is om aan Analytical Intelligence te beginnen. Een goede BI-infrastructuur zal de gepaste ondersteuning en visualisatie aanbieden aan […]

Advertentie

Hoe kunnen Business Intelligence en Analytical Intelligence elkaar nu gaan aanvullen en versterken? Betere Business Intelligence kan ontstaan door de toepassing van Analytical Intelligence in een bepaald vakdomein.

U hoeft niet te wachten tot het BI-systeem klaar is om aan Analytical Intelligence te beginnen. Een goede BI-infrastructuur zal de gepaste ondersteuning en visualisatie aanbieden aan de gepaste gebruiker.

Een duidelijke herkenning van de verschillende soorten BI-gebruikers is een eerste stap naar een aangepaste dienstverlening, via clusteranalyse bijvoorbeeld.

Zo kunnen we verschillende gebruikersgroepen onderscheiden worden op basis van hun historisch rapportgebruik, gemeten als het totaal aantal consultaties, het aantal verschillende geraadpleegde rapporten, de complexiteit van de geraadpleegde rapporten, het aantal geraadpleegde maatstaven, dimensies, filters…

Deze karakteristieken laten toe om gebruikers automatisch te herkennen en te classificeren. Het bekijken van het soort rapportgebruikers kan aangewend worden om de effectiviteit van de rapporteringsomgeving te valideren.

Komen de gevonden profielen ook daadwerkelijk overeen met de verwachte profielen op basis van hun functie of hiërarchische positie binnen de organisatie? Kortom, beantwoord ons rapporteringssysteem aan de verwachtingen van de gebruikers?

Advertentie