Module 4 van "Projectmanagement van A tot Z" Gewapend voor het succesvol uitrollen van uw projecten! [download_file] U wordt regelmatig betrokken bij het opstarten en uitwerken van nieuwe projecten? De slaagkansen van een project hangen zeer sterk af van de cohesie in het projectteam, maar ook het duidelijk stellen van het doel, het begrip van […]

Module 4 van "Projectmanagement van A tot Z"

Gewapend voor het succesvol uitrollen van uw projecten!

[download_file]

U wordt regelmatig betrokken bij het opstarten en uitwerken van nieuwe projecten?

De slaagkansen van een project hangen zeer sterk af van de cohesie in het projectteam, maar ook het duidelijk stellen van het doel, het begrip van de context, het beheer van de kosten en tal van andere cruciale factoren. Het programma Projectmanagement van A tot Z biedt u alle bouwstenen om uw projecten tot een goed einde te brengen.

De module "Changemanagement" is de vierde module van Projectmanagement van A tot Z. Deze module kan ook afzonderlijk worden gevolgd.

Doelstelling

Waarschijnlijk is het ook bij uw project het geval: niet iedereen is even gelukkig met de verandering die u brengt. Sommige mensen stellen het nut van het project in vraag, anderen twijfelen of het ooit zal werken. Een paar mensen steunen u actief, terwijl de meesten gewoon stilzwijgend hun deel van het projectwerk doen (of juist niets doen). Weerstand tegen verandering is voor veel projectmanagers een bekend struikelblok.

Maar hoe gaat u ermee om? Zijn er dingen die u anders kunt aanpakken, aan de start of in de loop van uw project, om die verandering beter te begeleiden?

Programma

Rode draad doorheen deze opleiding is een Change Game. Het is een bordspel gemaakt door en voor projectmanagers, om hun changemanagementvaardigheden te versterken.

1. Inleiding
A. Projecten en verandering
B. Kübler-Ross: hoe mensen reageren op een verandering
– exploreren van eigen verhalen
– emoties rond projecten

2. Eerste spelronde: van ontkenning naar weerstand, van weerstand naar verkennen
– wat te doen met onverschilligheid (het zal mijn tijd wel duren, ze zeggen zoveel)
– wat te doen met woede, frustratie en angst (dat zie je van hier! wat denken ze wel?)
– wat te doen met onzekerheid en kritiek (oei, ga ik dat wel kunnen?)
– wat te doen met roddels en geruchten (naar "t schijnt … ze zeggen …)
– welke communicatie op welk moment?

3. Tweede spelronde: stakeholder mapping en actieplannen
– projectplanning: wanneer komen stakeholders in beeld?
– uitvoering: welke krachten werken nu op het project?

4. Derde spelronde: communicatie met stakeholders
– verschillende communicatiestijlen (Peter Senge)
– welke stijl voor welke situatie (Ralph Stacey)?

5. Vierde spelronde: rollen en verantwoordelijkheden
– de opdrachtgever
– de stuurgroep
– de projectmanager
– de lijnmanager

6. Vijfde spelronde: conclusies en actieplanning

Ook beschikbaar op andere data en locaties.  Meer info vindt u op onze site.