Naar aanleiding van ons gratis Business Meets IT-seminarie over business continuity van 20 november brengen wij een kleine snelcursus over het onderwerp. Dit is de derde aflevering over disaster recovery. 1.) Waar gaat het bij disaster recovery over? Bij disaster recovery gaat het over de keuzes die men maakt rond het kopiëren van gegevens en […]


Naar aanleiding van ons gratis Business Meets IT-seminarie over business continuity van 20 november brengen wij een kleine snelcursus over het onderwerp. Dit is de derde aflevering over disaster recovery.

1.) Waar gaat het bij disaster recovery over?
Bij disaster recovery gaat het over de keuzes die men maakt rond het kopiëren van gegevens en infrastructuur en de snelheid waarmee men de back-ups kan aanwenden om terug tot een operationeel systeem te komen.

2) Wat is RPO?
Back-ups zijn kopieën die eigenlijk pas hun nut bewijzen wanneer er iets fout gaat. Als een bestand werd overschreven of ongewild werd verwijderd, als een systeem gecrasht is of een harde schijf het heeft begeven. Restores brengen uw systeem dan terug naar de toestand van de laatste back-up.


Back-ups zijn belangrijk, maar enkel in functie van de restore die ze mogelijk maken. De maximale tijdsspanne tussen de laatste back-up en het incident noemt men het recovery point objective, kortweg RPO.

3.) Wat is RTO?
Bij sommige bedrijven wordt elke dag een back-up gemaakt, bij andere slechts elke week, bij nog andere worden er bijna voortdurend back-ups gemaakt Het spreekt voor zich dat er voor een ‘recovery point’ van een week minder in back-up geïnvesteerd moet worden dan voor omgevingen die bijvoorbeeld meerdere keren per dag geback-upt of gerepliceerd worden.

Voor zeer bedrijfscruciale systemen, e-commerce shops bijvoorbeeld, zal er ook een ander criterium een rol spelen: de snelheid waarmee men het systeem terug draaiend krijgt. Dit criterium noemt men het recoverytime-objective (RTO): de maximum toegelaten tijd tussen het moment dat het systeem plat gaat en het moment dat het terug operationeel is.

4.) Waarom is disaster recovery maar een klein onderdeel van business continuity?
Waar disaster recovery zich dus concentreert op het technische en materiële gedeelte, gaat business continuity ook over zaken zoals de beschikbaarheid van personeel en kantoorruimte. Maar het kan ook het verlies van een strategische klant of leverancier zijn, of een industrieel geschil waardoor essentiële goederen uw bedrijf niet bereiken.

Of het kan het vertrek van een topmanager zijn, een besmettelijke ziekte, een grootschalige fraude, onethische financiële verrichtingen en nog zo veel meer. Alles wat nodig is om uw organisatie dag in dag uit draaiende te houden, ongeacht de omstandigheden, hoort eigenlijk tot het domein van business continuity. En dat zijn gelukkig vaker gewone omstandigheden dan catastrofes.

Meer weten over Business Continuity? Op 20 november organiseert Business Meets IT een gratis seminar rond dit onderwerp.