Een certificaat is een kwaliteitsstempel: het geeft aan dat je ergens in uitblinkt, dat je expertise hebt. Tegenwoordig kan men zichzelf amper een expert noemen zonder certificaat. Maar hoeveel waarde hebben certificaten als er een overaanbod is op de markt? En hoe moet je als bedrijf omgaan met al die certificaten? Laat ons duidelijk zijn: […]

Advertentie

Een certificaat is een kwaliteitsstempel: het geeft aan dat je ergens in uitblinkt, dat je expertise hebt. Tegenwoordig kan men zichzelf amper een expert noemen zonder certificaat. Maar hoeveel waarde hebben certificaten als er een overaanbod is op de markt? En hoe moet je als bedrijf omgaan met al die certificaten?

Laat ons duidelijk zijn: certificaten zijn belangrijk. Ze vormen een leidraad voor klanten, maar ook voor HR, om de expertise en leergierigheid van een bepaalde persoon in een bepaalde materie in te schatten. Bovendien zijn ze, in tegenstelling tot diploma’s, meestal wereldwijd geldig en vormen ze voor bedrijven tegelijk een uithangbord om hun expertise te tonen.

Maar certificaten zeggen natuurlijk niet alles. Niet elke aanbieder van certificaten is even strikt in het uitreiken ervan en zelden wordt er rekening gehouden met praktijkervaring. En die is minsten even belangrijk als kennis natuurlijk…

Toch staan bedrijven onder steeds meer druk, van zowel klanten als vendors, om telkens weer de nodige (extra) certificaties voor te leggen of om zich te gaan specialiseren in specifieke domeinen. Iets wat uiteraard de nodige druk legt op zowel het budget als op de productiviteit van medewerkers.

Ik denk dan ook dat het zinvol is dat alle partijen een keer rond de tafel gaan zitten om te praten over een algemene certificatiepolitiek over bedrijven heen. Hoe en aan wie worden certificaten uitgereikt? Wat is de manier om ze te behalen, behouden en vernieuwen? Hoe kunnen we praktijkervaring mee in rekening brengen?

Het zijn onderwerpen die een discussie verdienen en waar alle partijen – met name werknemers, bedrijven, vendors en klanten – mee gebaat zijn.