Met de Olympische Spelen in London laait overal in Europese landen en steden het Olympisch vuur op rondom een kandidaatstelling voor de volgende Olympische Spelen. Zo gaf kroonprins Willem-Alexander in AD Sportwereld van 27 juli ll. al een schot voor de boeg voor een Amsterdamse kandidatuur voor de Olympische Zomerspelen van 2028, wat de Nederlandse […]


Hoe heeft technologie een impact op je business?
Ontvang elke week het zakelijk IT-nieuws rechtstreeks in je inbox!



Met de Olympische Spelen in London laait overal in Europese landen en steden het Olympisch vuur op rondom een kandidaatstelling voor de volgende Olympische Spelen. Zo gaf kroonprins Willem-Alexander in AD Sportwereld van 27 juli ll. al een schot voor de boeg voor een Amsterdamse kandidatuur voor de Olympische Zomerspelen van 2028, wat de Nederlandse premier Rutte tijdens zijn bezoek aan Londen nog eens herhaalde. Ook het initiatief van Vlaams Minister-president Bart Somers voor de organisatie van de Olympische Spelen in Vlaanderen in 2016 werd weer opgerakeld. Hoewel het enthousiasme voor de organisatie van de spelen overal enorm groot is, vraag ik me af of we als stad, regio, land of landen (waarom niet een kandidaatstelling met de Benelux) wel klaar zijn om dergelijk groot evenement te organiseren?

Kijken we even naar London. De stad wordt geconfronteerd met een ongelooflijk aantal uitdagingen: de gigantische druk op het verkeer, strenge eisen aan de publieke veiligheid en een toenemende vraag naar water en energie. Met meer dan 1 miljoen bezoekers neemt de bevolking van de stad tijdens het evenement met 10 procent toe.

Tegelijkertijd moet voor de vaste bewoners een omgeving gecreëerd worden waarin ze – weg van alle hectiek – kunnen blijven wonen en werken. Daar komt nog eens bij dat elke misstap met een vergrootglas door de internationale media bekeken zal worden, waardoor de stad een groot risico op reputatieschade loopt. Projecteer die uitdagingen nu even op België. In hoeverre zijn wij klaar voor dergelijke uitdagingen? Als België zich in de toekomst kandidaat stellen voor de Olympische Spelen, dan moet we in navolging van Londen, nieuwe mogelijkheden zoeken om ons land ‘slimmer’ te maken.

Meer dan losse stenen
Grote (sport)evenementen geven een stad een positieve impuls. Niet alleen op het gebied van toerisme, maar ook het bedrijfsleven loopt warm voor de grote buitenlandse belangstelling voor de stad waarin het evenement plaatsvindt.

Tegelijkertijd bevestigt een evenement als de Olympische Spelen dat een stad uit meer bestaat dan alleen wat losse stenen met een laag cement. De stad zal een aantrekkingskracht krijgen op nieuwe generaties en verbindingen tot stand brengen tussen de verschillende bevolkingsgroepen die in de stad leven. De interacties tussen mensen, diensten en infrastructuur illustreren hoe complex het infrastructurele netwerk van een stad eigenlijk is.

De kunst is om al die verschillende onderdelen niet geïsoleerd, maar vanuit een geïntegreerde benadering te bekijken.

Systeemdenken
Steden die aan hun internationale aanzien willen bouwen, moeten daarom gebruik maken van geavanceerde informatietechnologie, analytics en systeemdenken. Op die manier kunnen bestuurders ten aanzien van de infrastructuur een op de inwoner gerichte benadering ontwikkelen en verschillende systemen op een intelligente manier met elkaar verbinden.

De noodzaak voor steden om ‘slimmer’ te functioneren en alle middelen en diensten op een intelligente manier met elkaar te verweven, is evidenter dan ooit.

De middelen waarmee de slimme stad gerealiseerd kan worden, liggen letterlijk op straat. Sensoren en lussen in de wegen, camera’s, Bluetooth signalen, mobiele telefoons, parkeersensoren en evenementcoördinatie, maar ook weersvoorspellingen, aankomsttijden van het openbaar vervoer en sentimentgegevens via Twitter zijn eenvoudig om te zetten in bruikbare informatie.

Als die informatie verbonden wordt en op een intelligente manier gebruikt wordt, ontstaat meer coördinatie tussen (semi)overheidsdiensten, het bedrijfsleven en evenementorganisaties. Het gedrag van de groepen en verkeersstromen kan dan beter worden gemanaged en maakt het zelfs mogelijk toekomstige problemen te voorspellen en op te lossen voor ze ontstaan om daarmee de regie in handen te houden.

Een goed wereldwijd voorbeeld van een stad die data in haar voordeel gebruikt is Rio de Janeiro waar burgemeester Eduardo Paes besloot een systeem te gebruiken dat data van maar liefst 30 klimaat-, transport- en nooddiensten met elkaar integreert.

Het resultaat is het Intelligent Operations Center, dat een uniek dashboard van Rio’s infrastructuur samenstelt. Met dit platform reageert het stadsbestuur op calamiteiten en kan het zich voorbereiden op de noodsituaties die kunnen plaatsvinden tijdens de grote evenementen (WK 2014, OS 2016) die het de komende jaren organiseert.

Ook Amsterdam beschikt dankzij haar goede digitale infrastructuur (het beschikt over het grootste internetknooppunt ter wereld) over alle troeven om een slimme stad te worden. De gemeente stelt al overheidsdata beschikbaar voor studenten en ontwikkelaars om slimme smartphone applicaties te maken voor de inwoners van de stad.

Maar ook in België zetten we – enigszins aarzelend – de eerste stappen in de goede richting. Vanuit Mons worden er verschillende energieprojecten gecoördineerd waarbij met gebruik van informatietechnologie burgers en overheden bewust worden gemaakt van hun energieverbruik.

In Leuven werd er gewerkt aan een intelligente manier om het verkeer in beter banen te leiden. Doel is nu om tot die geïntegreerde aanpak te komen en kordaat bestaande, maar vooral ook nieuwe projecten en systemen te ontwikkelen en op een slimme manier met elkaar te verbinden.

Nu investeren
De behoefte om nu te investeren in intelligente systemen is prangend, niet alleen omdat voorbereiding op een evenement als de Olympische Spelen tijd kost, maar ook omdat de stedelijke bevolking in snel tempo groeit.

Wereldwijd verhuizen wekelijks een miljoen mensen naar de stad, waardoor experts verwachten dat de stedelijke bevolking in 2050 verdubbeld is. Steden zijn daarom genoodzaakt om op een intelligente manier met hun voorzieningen en infrastructuur om te gaan.

Het moment is daar dat bestuurders moeten investeren in innovaties voor een slimmere stad. Ten eerste om grote evenementen binnen te slepen en zo internationaal aanzien te krijgen. Maar zeker ook om op de langere termijn haar eigen inwoners een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving te blijven bieden.