Moeiteloos back-ups maken Back-ups zijn een noodzakelijk kwaad. Niemand doet het graag, maar iedereen weet dat het nodig is. Auslogics BitReplica is een typische set-and-forget-tool. Je stelt alle gewenste back-ups eenmaal in en hoeft er in principe niet meer naar om te zien. Het minste wat je van Auslogics BitReplica kan zeggen, is dat het […]

Advertentie

Moeiteloos back-ups maken

Back-ups zijn een noodzakelijk kwaad. Niemand doet het graag, maar iedereen weet dat het nodig is. Auslogics BitReplica is een typische set-and-forget-tool. Je stelt alle gewenste back-ups eenmaal in en hoeft er in principe niet meer naar om te zien.

Het minste wat je van Auslogics BitReplica kan zeggen, is dat het een gebruiksvriendelijke en doordacht opgebouwde tool is. Allereerst creëer je een back-upprofiel. Dat is een feite een proces in een vijftal stappen: What, Where, How, When en Advanced (de zesde stap, Summary, geeft alleen een samenvattend overzicht van je instellingen uit de eerste vijf stappen).

[download_file]

Bij de eerste stap (What) leg je logischerwijze vast wat je precies in de back-up wil stoppen. Het komt erop neer dat je een of meer mappen aanduidt. Handig is wel dat het programma al in een paar voorgedefinieerde items voorziet, waaronder de favorieten van IE en de profielen van Chrome, Firefox en Outlook.

In de tweede stap (Where) bepaal je waar de back-up precies hoort terecht te komen. Dat kan een lokale schijf zijn of een netwerkmap. Een ftp-server , een online back-up of zelfs een cd/dvd zit er jammer genoeg niet bij.

De derde stap (How) biedt je eigenlijk vijf verschillende back-uptypes aan. Een eenvoudige kopieeractie (waarbij gelijknamige bestanden in de doellocatie zonder meer worden overschreven), een synchronisatie, een volledige back-up, een incrementele en een differentiële back-up. Afhankelijk van je keuze krijg je dan bijkomende opties. Bij een differentiële back-up bijvoorbeeld kan je dan ook nog aangeven na hoeveel sessies je automatisch ook een volledige back-up wil, hoelang je oudere back-ups wil bewaren en of je de back-ups gecomprimeerd (gezipt) wil opslaan.


In de vierde stap (When) leg je vast wanneer je die back-up wil uitgevoerd zien. Standaard is dat manueel – je moet er dus zelf aan denken – maar andere mogelijkheden zijn nog elk uur, dagelijks of wekelijks. Uiteraard kan je dan zelf het gewenste tijdstip instellen.
Stap vijf (Advanced) brengt een paar ‘geavanceerde’ opties samen. Hier kies je onder meer of je ook ADS (alternate data streams) mee in de back-up wil, of je de back-upbestanden wil verifiëren, of je bepaalde bestandstypes wil uitsluiten en of je specifieke programma’s wil draaien vóór of na de back-up.
Uiteraard kan je op deze manier ook nog andere back-upprofielen, telkens met aangepaste instellingen, creëren. Jammer wel dat Auslogics BitReplica bestanden die in gebruik zijn, niet mee back-upt.

Advertentie