Test-Aankoop stelt Apple in gebreke voor slechte informatie en misleiding. Samen met tien Europese consumentenorganisaties stelt het de garantievoorwaarden in vraag. Apple geeft volgens Test-Aankoop onduidelijke en onvolledige informatie rond haar garantievoorwaarden. Enerzijds is de beschikbare informatie onduidelijk, anderzijds is ze in strijd met de Belgische wetgeving. De elf consumentenorganisaties, waaronder de Nederlandse Consumentenbond en […]

Advertentie

Test-Aankoop stelt Apple in gebreke voor slechte informatie en misleiding. Samen met tien Europese consumentenorganisaties stelt het de garantievoorwaarden in vraag.

Apple geeft volgens Test-Aankoop onduidelijke en onvolledige informatie rond haar garantievoorwaarden. Enerzijds is de beschikbare informatie onduidelijk, anderzijds is ze in strijd met de Belgische wetgeving.

De elf consumentenorganisaties, waaronder de Nederlandse Consumentenbond en het Belgische Test-Aankoop, hekel onder meer de verwarrende informatie bij Apple. Zo telt de online informatie rond garanties 209 pagina’s in verschillende talen. Bovendien is de uitleg zelf ingewikkeld en bijgevolg niet begrijpbaar voor consumenten.

Echte Vs. wettelijke garantie
Een ander heikel punt is het feit dat Apple voor een product negentig dagen technische ondersteuning belooft en één jaar beperkte garantie. Dat terwijl je België recht hebt op twee jaar garantie. In Nederland is dit gedurende de hele verwachte levensduur van het product.

Tegelijk probeert Apple wel klanten te overtuigen om het Apple Care Protection te laten aanschaffen. Hierbij wordt de garantie verlengd tot twee of drie jaar tegen betaling. Maar volgens Test-Aankoop zouden veel klanten hier niet op ingaan mochten ze hun rechten als consument voldoende kennen.

Aanleiding voor de ingebrekestelling is een veroordeling van Apple door de Italiaanse mededingingsautoriteit. Die besliste in december vorig jaar dat Apple 900.000 euro moest betalen onder meer omdat het bedrijf te vaag was over de zogenaamde ‘wettelijke garanties’.

Een ingebrekestelling is een eerste stap bij een conflict tussen partijen. Zo zegt de Consumentenbond meteen dat het juridische stappen niet uitsluit.

Advertentie