Minister Johan Vande Lanotte vraagt de FOD Economie om de impact van het fameuze ACTA-verdrag op de nationale wetgeving te onderzoeken. Dat vertelde Vande Lanotte, die bevoegd is voor IT en Telecom, tijdens het vragenuurtje in de Kamer, schrijft Datanews. N-VA-parlementslid Peter Dedecker vroeg Vande Lanotte naar de impact van ACTA op de Europese en […]

Advertentie

Minister Johan Vande Lanotte vraagt de FOD Economie om de impact van het fameuze ACTA-verdrag op de nationale wetgeving te onderzoeken.

Dat vertelde Vande Lanotte, die bevoegd is voor IT en Telecom, tijdens het vragenuurtje in de Kamer, schrijft Datanews. N-VA-parlementslid Peter Dedecker vroeg Vande Lanotte naar de impact van ACTA op de Europese en Belgische wetgeving. Waarop de minister antwoordde dat hij een gedetailleerde studie wil bestellen bij de FOD Economie.

Gevaar voor misbruik
De FOD Economie moet de inhoud van het internationale ACTA-verdrag, dat tussen 11 en 14 juni gestemd wordt in het Europees Parlement, uitklaren zodat erover gedebatteerd kan worden. Critici onder wie parlementslid Dedecker menen dat de bepalingen in het verdrag te vaag zijn en daardoor misbruikt kunnen worden. 

Als voorbeeld haalde Dedecker artikel 27 van het ACTA-verdrag aan. Dat stelt dat houders van auteursrechten internetproviders kunnen vragen om de identiteit van vermeende inbreukmakers vrij te geven. Deze brede formulering opent volgens hem de deuren naar afperspraktijken door auteursrechthouders naar Amerikaans en Brits voorbeeld.

Het ACTA-verdrag komt steeds meer onder vuur te liggen. In Europa gaven onder meer Duitsland, Bulgarije, Polen, Tsjechië en Nederland al aan dat ze het verdrag voorlopig niet willen ratificeren.