De totale kostprijs van Railtime, het onlinesysteem voor treinvertragingen, bedroeg in het lanceringsjaar meer dan een miljoen euro. Railtime is een website die door Infrabel werd ontwikkeld om reizigers op de hoogte te stellen over vertragingen. Naast Railtime.be is er Train Info, dezelfde dienst in een mobiele applicatie voor iOS en Android. Voor de ontwikkeling […]


De totale kostprijs van Railtime, het onlinesysteem voor treinvertragingen, bedroeg in het lanceringsjaar meer dan een miljoen euro.

Railtime is een website die door Infrabel werd ontwikkeld om reizigers op de hoogte te stellen over vertragingen. Naast Railtime.be is er Train Info, dezelfde dienst in een mobiele applicatie voor iOS en Android.

Voor de ontwikkeling van de site, die begin januari is opgericht, werd in totaal 456.198 euro uitgegeven. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag in de Kamer van Mathias De Clerq (Open VLD).


Publiciteit
Uit eerdere vragen bleek al dat de informatiecampagne om Railtime bekend te maken bij het grote publiek zo’n 600.000 euro kostte. Zoals Bartel Volckaert op zijn blog Journalinks verduidelijkt, ging er 240.000 euro naar spotjes op acht zenders, en 220.000 euro naar advertenties in zestien kranten. Affiches in de grote stations en de metro van Brussel waren goed voor 50.000 euro. Onlinebanners op twaalf websites en advertenties in vijf magazines kostten respectievelijk 20.000 en 70.000 euro.

Naast de opstartkosten wordt er jaarlijks 165.288 euro uitgegeven aan de site. Dat bedrag dekt onder meer de licenties van het systeem en de verdere evoluties en monitoring.

Grote storingen
Intussen zijn er ook gegevens bekend van het gebruik van Railtime. Tussen mei 2009 en juni 2011 telde de site zo’n 69 miljoen pageviews, waarbij elke gebruiker goed was voor een zevental opgevraagde pagina’s.

De twee piekmomenten waren februari en december 2010, respectievelijk met de treinramp in Buizingen en de hevige sneeuwval. Dat wijst erop dat treinreizigers bij grote storingen veel sneller accurate informatie over hun rit opzoeken.

De sms-dienst van Railtime heeft sinds de oprichting zo’n 12.500 inschrijvingen. Op maandbasis worden er tussen de veertienduizend en achttienduizend berichten verzonden en ontvangen.