Cegeka als eerste Belgische partner gecertificeerd voor de Factor 4 Index, een gezamenlijk initiatief van Microsoft en marketingcommunicatiebureau Calanza om bedrijven te helpen bij hun overstap naar ‘het nieuwe werken’. Bedrijven gaan flexibeler om met de arbeidstijd en werkomgeving van hun personeel. Dat zorgt voor een hogere productiviteit en tevreden medewerkers. Typerend voor ‘het nieuwe […]

Advertentie

Cegeka als eerste Belgische partner gecertificeerd voor de Factor 4 Index, een gezamenlijk initiatief van Microsoft en marketingcommunicatiebureau Calanza om bedrijven te helpen bij hun overstap naar ‘het nieuwe werken’.

Bedrijven gaan flexibeler om met de arbeidstijd en werkomgeving van hun personeel. Dat zorgt voor een hogere productiviteit en tevreden medewerkers. Typerend voor ‘het nieuwe werken’ is dat er een belangrijke rol is weggelegd voor het gebruik van nieuwe technologie en communicatiemiddelen.

Met het certificaat van de Factor 4 Index kan Cegeka bedrijven doorlichten om na te gaan in hoeverre ze klaar zijn voor ‘het nieuwe werken’. Daarbij kan Cegeka hen ook begeleiden om tot concrete actie over te gaan. Cegeka kan bedrijven onder meer bijstaan bij de uitwerking en uitvoering van het functionele en infrastructurele veranderingstraject. Cegeka zet de visie van de klant om in concrete plannen en lost daarbij ook het technologische vraagstuk op.

Advertentie