Europa werpt een kritische blik op zijn eigen regels voor hergebruik van publieke informatie. Het is een bron van nieuwe innovatieve onlinediensten, oordeelt de Commissie. “Een overheid kan informatieverschaffing stimuleren door informatie van overheidsdiensten vrij te geven op een transparante, efficiënte en niet-discriminatoire manier”, redeneert de Europese Commissie. En daarmee stelt zij de huidige regels […]

Europa werpt een kritische blik op zijn eigen regels voor hergebruik van publieke informatie. Het is een bron van nieuwe innovatieve onlinediensten, oordeelt de Commissie.

“Een overheid kan informatieverschaffing stimuleren door informatie van overheidsdiensten vrij te geven op een transparante, efficiënte en niet-discriminatoire manier”, redeneert de Europese Commissie. En daarmee stelt zij de huidige regels rond publieke gegevens in vraag.

Iedereen die wil, kan op de site van de Europese Commissie zijn zeg doen over hoe de nieuwe regels er moeten uitzien. Naast overheden mogen ook de instellingen die eigenaar zijn van publieke gegevens antwoorden, zoals cartografische en meteorologische diensten. Ook commerciële en niet-commerciële hergebruikers mogen hun zeg doen.

De bevraging loop nog tot 30 november en moet alle aspecten van de kwestie duidelijk stellen voor de beslissers. Eerst moet duidelijk worden welke regels moeten veranderen. In een later stadium moet de informatie een inzicht geven op de impact die mogelijke beslissingen hebben.

Mobiele apps
De oorspronkelijke richtlijn uit 2003 had al een positieve impact op bijvoorbeeld de geografische en de meteorologische sectoren, volgens een mededeling van de Commissie. Toen al werd er gewaarschuwd dat de lidstaten de barrières voor hergebruik moesten vermijden om het volledige potentieel van de openbare data te benutten.

Nu blijkt dat er nog veel barrières bestaan, zoals discriminatie tussen gebruikers en overdreven heffingen voor hergebruik.

In de mededeling schetst Neelie Kroes, commissaris voor de Digitale Agenda, een hoopvol toekomstbeeld: “Beter en meer gebruik van publieke informatie heeft het potentieel om nieuwe bedrijven en jobs te creëren en om klanten meer keuze en meer waar voor hun geld te geven.”

Volgens Kroes kan de markt van de mobiele applicaties zo’n 15 miljard euro groeien tot 2013 als er soepeler regels komen. De meeste publieke gegevens worden te weinig gebruikt, oordeelt ze.

Relevant
De bevraging is ook voor ons land relevant. Zo ligt bijvoorbeeld de NMBS in de clinch met de makers van iRail, een routeplanner voor het spoorwegnet. De spoorwegmaatschappij beweert dat haar informatie niet door anderen mag hergebruikt worden.

Duidelijke Europese regels zouden de zaak van iRail helpen beslechten in het voordeel van iRail.