Een gek kan meer vragen stellen dan tien wijzen kunnen beantwoorden. Laat ons deze levenswijsheid nu eens toepassen op de cloud. Want er zijn heel veel vragen te stellen bij de cloud. Antwoorden zijn moeilijker te vinden. Cloudcomputing grijpt immers in op alle aspecten van ICT: operations (Infrastructure as a Service), development (Platform as a […]


Een gek kan meer vragen stellen dan tien wijzen kunnen beantwoorden. Laat ons deze levenswijsheid nu eens toepassen op de cloud. Want er zijn heel veel vragen te stellen bij de cloud. Antwoorden zijn moeilijker te vinden.

Cloudcomputing grijpt immers in op alle aspecten van ICT: operations (Infrastructure as a Service), development (Platform as a Service) en portfoliomanagement voor applicaties (Software as a Service). Het heeft ook nog eens een belangrijk juridisch en contractueel luik.

De belangrijkste vraag bij cloudcomputing is of alle interne processen voldoende matuur zijn om ze zonder problemen uit te besteden. Dan gaat het over alles: operatie-, applicatie-, ontwikkelings- en integratieprocessen.


De lijst bijkomende vragen is lang. Welk intern proces moet worden gevolgd om een bijkomende ontwikkelomgeving inclusief alle nodige software op te zetten? Gebeurt dit automatisch met één druk op de knop? En worden deze omgevingen opnieuw vrijgegeven wanneer ze overbodig zijn, al dan niet automatisch? Welke monitoringprocessen zijn vandaag geautomatiseerd in productie? Hoe integreren we cloud-infrastructuur met onze eigen infrastructuur?

Ongebruikte clouddiensten
Pay for what you use: een prachtig idee, maar je moet het dan ook actief gebruiken. De eerste verhalen over ongebruikte IaaS-cloudservices zijn ondertussen realiteit. De kassa tikte verder en het werd eerder “pay for what you don’t use”.

Wat is de impact van een platform zoals Azure (PaaS) op onze manier van softwaredesign, -ontwikkeling en -verspreiding? Wanneer hebben we de elasticiteit die een dergelijk platform ons aanbiedt nodig? Hoe houden we de kosten van deze elasticiteit onder controle? Hoe gaan we SaaS integreren in onze service? Welke bijkomende kennis moeten onze architecten en ontwikkelaars verwerven?

Tien wijzen
Eén gek kan meer vragen stellen dan tien wijzen kunnen beantwoorden. Ik ben op zoek naar wijzen die mij kunnen helpen in mijn reis naar de cloud.

Misschien kunnen we starten met het opzetten van een multidisciplinair team. Een team waarin operaties, databasebeheer, beveiliging, ontwikkeling en zakelijke analyse vertegenwoordigd zijn. Geef dit team zes maanden de tijd om een stappenplan uit te tekenen dat rekening houdt met de groei in maturiteit van de organisatie. Laat ze tegelijkertijd de (ontbrekende) interne IT-processen in kaart brengen, nodig om succesvol cloudcomputing in te voeren.

En dan zwijg ik nog over de verdoken cloudservices die onze gebruikers vandaag reeds gebruiken zonder er zich bewust van te zijn. Gewoon van het web geplukt.

Let the cloudforce be with you.

Guido Van Humbeeck is senior partner bij AE. Hij specialiseert zich in de afstemming tussen de zakelijke logica en het IT-logica in bedrijven. Zijn leidmotief: No ICT without Business - No Business without ICT.