Het Europees Parlement heeft vandaag het Swiftakkoord goedgekeurd. Daarmee is de overdracht van Europese financiële transactiegevens aan de VS geregeld. Het akkoord verscherpt de voorwaarden waarmee de VS inzage krijgt in Europese betaalgegevens, in de strijd tegen financiering van terreur. Waar vroeger alle ruwe gegevens voor de VS toegankelijk waren voor analyse, komen er nu […]

Advertentie

Het Europees Parlement heeft vandaag het Swiftakkoord goedgekeurd. Daarmee is de overdracht van Europese financiële transactiegevens aan de VS geregeld.

Het akkoord verscherpt de voorwaarden waarmee de VS inzage krijgt in Europese betaalgegevens, in de strijd tegen financiering van terreur. Waar vroeger alle ruwe gegevens voor de VS toegankelijk waren voor analyse, komen er nu extra filters bij.

Een eerste beperking is de selectie van gegevens. Die wordt gedaan op Europese bodem door Europeanen. Met andere woorden: gegevens worden niet opgehaald door de Amerikanen, maar een selectie ervan wordt door Europeanen overgemaakt.

Een tweede beveiliging komt er in de Verenigde Staten. Daar gaan Europeanen toezien wat de VS doet met de gegevens. Hierbij is het vooral de bedoeling om te zien dat er geen economische spionage plaatsvindt.

Europees systeem
Europa gaat ook een systeem bouwen dat financiële stromen analyseert. Binnen een jaar moet de Europese Commissie daarover een voorstel formuleren, waarna het plan uitgevoerd kan worden.

Ivo Belet van de christendemocratische fractie betreurt dat er voor de veiligheid beknibbeld wordt op de privacy van de burgers. Maar veiligheid is nu eenmaal belangrijker, oordeelt hij. “Het belangrijkste van dit akkoord is dat de analyse van betaalverkeer nu Europees geregeld wordt en dat we een eigen detectiesysteem krijgen voor de financiering van terreur.”

Zolang dit systeem er niet is, worden er Europese gegevens overgemaakt aan de Verenigde Staten.

Groenen en eurosceptici tegen
Het voorstel dat in het parlement goedgekeurd is, wordt gesteund door de christendemocraten, de socialisten en de liberalen. De groenen en de eurosceptici stemden tegen.

De eurosceptici verzetten zich tegen het besluitvormingsproces dat aan dit akkoord vooraf is gegaan. Er is geen referendum geweest en dus hebben burgers hun goedkeuring niet kunnen geven, zo luidt het bezwaar van de Brit Gerard Batten. “Vertrouwelijke financiële gegevens behoren aan het individu toe en niet aan de Europese Unie of het Parlement.”

De groenen vinden dat de Amerikanen ondanks dit strengere akkoord toch nog te makkelijk toegang hebben tot Europese betaalgegevens. De toezichthoudende rol van Interpol is te onduidelijk, de overeenkomst is een schendig van EU-wetgeving over gegevensbescherming en de bewaartermijn voor de gegevens is te lang, oordelen ze.

“De praktische oplossing van een doelgerichte doorgifte van gegevens, afzonderlijk bekeken en met toestemming van een rechterlijke instantie, is nooit serieus in overweging genomen”, zo klinkt het groene argument.