Advertentie

Testprogramma’s of benchmarks zijn de belangrijkste meetmethoden van PC Labs. Maar wat zeggen de cijfers eigenlijk?

Eerlijk gezegd weten we het zelf ook niet altijd en dat is exact de reden dat we de PC Labs Referentie in het leven roepen. De PC Labs Referentie is niets meer dan een lijst van toestellen met de drie belangrijkste testresultaten. Het gaat zonder uitzondering om oudere configuraties, die aan het begin van het betreffende seizoen zo’n beetje als de standaard golden. Door de scores van die referentietoestellen te vergelijken met de resultaten van het nieuwe toestel, kunt u in één oogopslag meten hoeveel sneller, betrouwbaarder of gewoon beter het nieuwe toestel is.
Zo’n referentiebasis kunnen we alleen opstellen als PC Labs zich strikt aan de voorgeschreven regels houdt. Alle tests moeten op dezelfde systemen uitgevoerd worden, onder exact dezelfde omstandigheden en in dezelfde volgorde. In de volgende paragrafen leggen we u uit hoe de PC Labs Referentie tot stand komt en hoe ze u kunt helpen.helpen.

De testprogramma’s

Eén van de belangrijkste peilers van een lab en onze Referentie zijn de testprogramma’s die we gebruiken. Aangezien ons lab een onderdeel zijn van het wereldwijde netwerk van PC Labs met vestigingen in meer dan 27 landen, kunnen we gebruikmaken van de vermaarde ZDBop-testprogramma’s (Ziff-Davis Benchmark Operations). De ZDBop-programma’s voorzien testen voor nagenoeg elk gebruik of component; van een 3D-multimediatest tot complete CAD-applicaties. De tests kunnen ruwweg in twee categorieën verdeeld worden.
De componenttesten geven een beeld van de prestaties van elk onderdeel apart. De gebruikstesten simuleren dagelijks gebruik volgens een bepaald patroon, en meten de prestaties en stabiliteit van het hele systeem. We zetten op een rijtje waar de belangrijkste testprogramma’s voor staan:

Business Winstone: Business Winstone is de moeder van alle gebruikstests. De test voert een groot aantal scenario’s met de belangrijkste kantoorapplicaties uit en meet netjes hoelang hij daarover doet. Deze test is de belangrijkste indicator voor kantoorgebruik en stabiliteit van het hele systeem.
3D WinBench: Met Direct3D doorloopt 3D WinBench een hele reeks animaties waarbij eerst de verschillende eigenschappen van een grafische chipset gecontroleerd worden en vervolgens de snelheid bij zeer complexe tot snelle scènes. Deze test wordt onvermijdelijk aangevuld met een ‘echte’ gametest – meestal Quake III.
Content Creation: Waar Business Winstone een breed scala aan kantoorapplicaties test, werkt Content Creation aan een project waarbij zowel beelden, geluid, animaties als een complete site klaargestoomd worden. Ook hier geeft een gewogen score de stabiliteit en snelheid bij intensief grafisch gebruik weer.
BatteryMark: De enige echte autonomietest voor notebooks. In drie stappen wordt de batterij opgeladen en benut, steeds met Business Winstone draaiend, waardoor de levensduur in echte werkomstandigheden wordt gesimuleerd.
iBench: Deze test is geschikt voor elk toestel dat webinhoud kan weergeven. Vanaf onze labserver wordt het testapparaat overspoeld met webpagina’s, componenten en streaming media, en registreren we hoe goed het apparaat de gegevens kan verwerken. Deze test is dus ook geschikt voor zakcomputers of internetkoelkasten.
NetBench: Ook dit is een servergebaseerde test, waarbij alle componenten van een klassiek netwerk (NIC’s, switches, gedeelde schijven) van een toenemende belasting voorzien worden. Een speciale computer houdt het netwerkverkeer in de gaten en meet voor elk toestel de verwerkingssnelheid.

Naast deze vaste testprogramma’s beschikt PC Labs ook over een groot aantal vast testscripts dat gebruikt wordt voor het testen van randapparatuur. Voor printers en scanners gebruiken we een samengesteld testbeeld, waarin een bitmap, foto, gradiënten en enkele millimeterpatronen vrolijk naast elkaar staan. Ook bij digitale camera’s, projectoren en monitoren gebruiken we een vaste opstelling en exacte lichtomstandigheden.

Alle scores die onze labsmedewerkers niet rechtstreeks van een testprogramma verkrijgen of kunnen opmeten, worden op een schaal van vijf uitgezet. Eén is daarbij bijzonder slecht, vijf uitzonderlijk goed. Deze scores worden alleen in een vergelijkend kader gebruikt en beoordeeld met speciale loepjes en meettoestellen, door verschillende personen. Meer informatie over de verschillende de benchmarks vindt u op www.zdbo

Referentiemachines

Net zoals onze tests volgens een vast patroon verlopen, zijn ook onze test- en referentiemachines geijkt. Voor tests van componenten en randapparatuur beschikken we over een handvol exacte configuraties. De basiscomponenten van deze toestellen zijn:

Pentium III-1.000
Asus CUSL2-moederbord met Intel 815e-chipset
128 MB PC133 SDRAM
Asus GeForce 2 MX400 met 64 MB
IBM ATA100-harde schijf aan 7.200 rpm
Windows 98 SE US (dual-boot Windows 2000 Pro)

Tenzij anders vermeld vinden alle tests dus plaats onder Windows 98SE. Elk systeem staat volledig gedubbeld en wordt na elke test in z’n oorspronkelijke staat gezet. Deze systemen worden ook gebruikt om de verschillende scores van de PC Labs Referentie te bepalen. Voor randapparatuur kiezen we meestal voor toestellen die het voorgaande jaar tot Keuze van de redactie uitgeroepen zijn of die naar onze mening het meest relevante testresultaat opleverden. U kunt de verschillende apparaten terugvinden in de bijhorende tabel. Let erop dat de PC Labs Referentie geen absoluut oordeel over een toestel velt en alleen waardeert in een vergelijkend kader.

Plaatjes en documenten

Deze afbeelding geldt als referentie voor tests met scanners en printers (8 Mb).

Deze opstelling wordt gebruikt bij de beoordeling van digitale camera’s (1,5 Mb).

Dit beeld vertelt ons meer over de kwaliteit van monitoren en projectoren (0,3 Mb).

Dit archief bevat onze verzameling documenten voor tests van printers (0,3 Mb).

De Referentietabel

Bij elke losse test in de rubrieken Hardware, Mobiel of Internet waar een PC Labs Referentie-score voor bestaat, vindt u vanaf een kleine tabel onderaan. Die tabel zet de drie belangrijkste testresultaten van onze referentietoestellen af tegen het geteste toestel, en geeft u zo een duidelijker beeld van de prestaties van het systeem of apparaat. Bij massatesten is zo’n referentie niet nodig – u kunt de toestellen dan immers onderling vergelijken. Ook bij apparaten waaraan geen eenduidige of relevante scores ontrokken kunnen worden, laten we de PC Labs Referentie achterwege.

Referentie Tabel

Vakjargon

De volgende begrippen worden vaak gehanteerd tijdens onze tests:
Benchmark: a: algemene aanduiding voor een testprogramma dat een specifieke score oplevert.
Eenheden: testscores worden vaak weergegeven in devolgende eenheden:

Fps: frames per seconde, of het aantal opgebouwde beelden per seconde.
Kbps: kilobits per seconde, de meest gebruikte aanduiding bij transfersnelheden over WAN.
Mbps: kilobits per seconde, de meest gebruikte aanduiding bij transfersnelheden over LAN.
Tijd: weergegeven in seconden (s) of minuten (m), of beide (m:s).
ms: milliseconden, de meest gebruikte aanduiding voor reactiesnelheden.

EOJ: End of Job wordt gebruikt wanneer de tijd gemeten wordt tussen het starten van een opdracht en het afwerken van die opdracht. Typisch bij printers of scanners.
Ergonomie: een algemene aanduiding die weergeeft of het ontwerp van een product z’n functies ondersteunt. Afhankelijk van het type toestel spelen factoren als gebruiksvriendelijkheid, duidelijkheid, stevigheid, gewicht of omvang een belangrijke rol.
Resolutie: de beeldpuntdichtheid van een beeld, meestal uitgedrukt in dpi (aantal dots per inch).
RTA: Return to Application wordt gebruikt wanneer de tijd gemeten wordt tussen het starten van een opdracht en het vrijgeven van de applicatie. Typisch bij printers of scanners.
Usability Script: een vast scenario waarin het gebruik van een bepaald toestel onderzocht wordt zodat de snelheid en het gebruiksgemak in een vast kader beoordeeld kan worden.

Advertentie