De federale regering heeft de belasting op gsm’s afgevoerd, maar de gsm blijft wel nog belastbaar. Hoe kan dat? Eind vorig jaar kondigde de regering-Leterme aan dat werknemers belast zouden worden op het privégebruik van hun bedrijfs-gsm. Volgens dat plan zou dat privégebruik forfaitair geraamd worden op 12,5 euro per maand. Op dat bedrag zou […]

Advertentie

De federale regering heeft de belasting op gsm’s afgevoerd, maar de gsm blijft wel nog belastbaar. Hoe kan dat?

Eind vorig jaar kondigde de regering-Leterme aan dat werknemers belast zouden worden op het privégebruik van hun bedrijfs-gsm. Volgens dat plan zou dat privégebruik forfaitair geraamd worden op 12,5 euro per maand. Op dat bedrag zou door de werkgever 13,07 procent RSZ verschuldigd zijn.

Voorts zou hier ook personenbelasting op verschuldigd zijn door de werknemer. Gejuich alom toen deze regeling werd afgevoerd. Al vallen we nu terug op de algemene regeling. En die is daarom niet beter.

De wet schrijft voor dat de werkgever verplicht is om het werkelijke privévoordeel van de bedrijfs-gsm’s te ramen en die op de loonfiches van zijn werknemers aan te duiden als ‘voordeel van alle aard’. Ook daarop is dan 13,07 procent RSZ verschuldigd door de werkgever en personenbelasting door de werknemer.

Enkel wanneer de werknemer zijn privégebruik zelf betaalt, of terugbetaalt aan de werkgever, is er geen sprake meer van een voordeel in natura.

Privé en professioneel gescheiden houden
In veel andere bedrijven werden in het verleden al alternatieven overwogen om deze opgelegde regeling te vermijden. Experts zoals SD Worx adviseren werkgevers om de privé- en professionele gesprekken te splitsen.

Concreet wordt dan per werknemer een belforfait bepaald, afhankelijk van zijn of haar functie. Voor een verkoper is dat dan bijvoorbeeld 80 tot 100 euro. Het extra gebruik boven dit forfait wordt als privé beschouwd en moet door de werknemer zelf worden betaald.

Op deze manier kan de werkgever de telefoonkosten van het bedrijf binnen de perken houden en tegelijk argumenteren dat er in zijn onderneming geen sprake is van een privévoordeel.

Controle
In praktijk geven veel werkgevers ‘gratis’ een gsm aan hun personeel, en dus zonder belforfait. Zolang er geen controle komt, zitten die niet-aangegeven bedrijfs-gsm’s in de ton van de bedrijfsonkosten. Maar als bij de eerstvolgende sociale controle blijkt dat er gsm-abonnementen zijn op naam van de werknemers, zal de controleur eisen dat er een regeling wordt getroffen en een voordeel in natura vastleggen per werknemer.

“De elementen die hierbij een rol kunnen spelen zijn het gekozen abonnement, de prijs van het toestel en wat de werknemer zelf betaalt voor privécommunicatie”, weet Danielle Jacobs van gebruikersvereniging Beltug.

Wanneer een werkgever tegen de lamp loopt, moet hij de achterstallige RSZ-bijdragen voor drie jaar bijbetalen. Bovendien moet het overeengekomen privégebruik vanaf dat moment ook op de loonfiche vermeld worden, zodat er ook belasting op verschuldigd is. Waardoor de huidige regeling voor de meeste werknemers in principe flink duurder zal zijn dan de afgevoerde. Het kan verkeren.

Advertentie