Nog al te vaak schuwen consumenten aankopen via het internet. Dit ligt vooral aan het gebrek aan vertrouwen in de eerlijkheid van de ‘virtuele’ verkopers. Maar de consument voelt zich ook nog niet helemaal veilig als het op online betalen aankomt. Het merendeel hiervan gebeurt nog per kredietkaart. Tien jaar geleden al heeft men geprobeerd […]

Advertentie

Nog al te vaak schuwen consumenten aankopen via het internet. Dit ligt vooral aan het gebrek aan vertrouwen in de eerlijkheid van de ‘virtuele’ verkopers. Maar de consument voelt zich ook nog niet helemaal veilig als het op online betalen aankomt. Het merendeel hiervan gebeurt nog per kredietkaart.

Tien jaar geleden al heeft men geprobeerd om via een juridisch kader het vertrouwen van de consument op te vijzelen. Op 25 mei 1999 werd namelijk een wet aangenomen die de contracten van aankopen op afstand regelt. Die geldt dus ook voor de elektronische handel. In die wet staat dat voor elke aankoop op afstand de klant minstens zeven werkdagen de tijd heeft om af te zien van het koopcontract. De handelaar kan geen voorschot of betaling eisen van de klant voordat de bedenkingsperiode verstreken is.

Meer dan tien jaar later heeft de wetgever eindelijk het belang van e-commerce ingezien. Om deze manier van zakendoen aan te moedigen (of is het veeleer om de opgelopen vertraging in te halen) heeft de wetgever twee belangrijke veranderingen aangebracht in de reglementering van verkoopscontracten van op afstand. De aanpassingen zullen van kracht zijn vanaf 15 mei 2010 en zijn zowel in het voordeel van de consument als van de handelaar.

Beginnen we met de handelaars. Door de aanpassing zullen ze toch een voorschot of een betaling mogen vragen voor de bedenkperiode verstreken is. Het verbod voor de online verkoper om een voorschot of een betaling te mogen eisen vóór het verstrijken van de bedenkingstermijn was immers in geen enkel ander Europees land van kracht. Dit verbod is volgens Fedis, de Belgische Federatie van de Distributie, de oorzaak van de achterstand die België heeft opgelopen op het gebied van e-commerce.

De tweede aanpassing is goed nieuws voor de consument: de bedenkingsperiode van zeven werkdagen is uitgebreid naar veertien kalenderdagen.

De omzet op het gebied van e-commerce per inwoner in België komt nog niet aan de helft van wat er in Nederland wordt omgezet. Laten we hopen dat de nieuwe maatregelen een boost geven aan de e-commerce in ons land.