De Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) wordt vanaf volgend jaar ingezet in de strijd tegen fraude. "Als bepaalde gegevens wijzen op potentiële fraude, zal de KBO dat signaleren aan de fiscale en sociale inspectiediensten", zegt staatssecretaris Carl Devlies (CD&V) vandaag in De Tijd. De Kruispuntbank werd opgericht in 2003 en bevat een schat aan gegevens over bedrijven. […]

Advertentie

De Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) wordt vanaf volgend jaar ingezet in de strijd tegen fraude. "Als bepaalde gegevens wijzen op potentiële fraude, zal de KBO dat signaleren aan de fiscale en sociale inspectiediensten", zegt staatssecretaris Carl Devlies (CD&V) vandaag in De Tijd.

De Kruispuntbank werd opgericht in 2003 en bevat een schat aan gegevens over bedrijven. Met de databank wilde de toenmalige paarse regering de administratieve lasten voor bedrijven verminderen. Dankzij de KBO kunnen ondernemers in één keer alle gegevens melden die nodig zijn voor de oprichting van een bedrijf.

Tot dusver was de strijd tegen de fiscale en sociale fraude geen doelstelling van de KBO. "Hoewel duidelijk is dat de Kruispuntbank daartoe heel wat mogelijkheden biedt", zegt Devlies. "Als een slapende vennootschap plots opnieuw activiteiten ontwikkelt, kan dat wijzen op fraude. Ook het herhaaldelijk verplaatsen van de maatschappelijke zetel van een onderneming is een aanwijzing voor mogelijke malversaties. Hetzelfde geldt voor ondernemingen die telkens weer andere personen aan het hoofd krijgen."

Het is de bedoeling dat de KBO potentiële fraude aan alle betrokken sociale en fiscale inspectiediensten signaleert. Die moeten vervolgens tot actie overgaan.

De Kruispuntbank heeft nog niet de wettelijke opdracht fraude te bestrijden. De programmawet die nu in de Kamer wordt besproken, verhelpt dat probleem. Daarin staat dat de modaliteiten aangepast kunnen worden waarbinnen de KBO gebruikt wordt.