De nieuwe Europese telecomregels voorzien in de mogelijkheid om dominante telecomspelers functioneel op te splitsen. Dit is een nieuw drukkingsmiddel voor het BIPT tegen Belgacom. Eerst en vooral, wat is een functionele scheiding? Het is niet zo dat een telecombedrijf dan in tweeën gerukt wordt. Bij functionele scheiding komt er een aparte onafhankelijke eenheid binnen […]

Advertentie

De nieuwe Europese telecomregels voorzien in de mogelijkheid om dominante telecomspelers functioneel op te splitsen. Dit is een nieuw drukkingsmiddel voor het BIPT tegen Belgacom.

Eerst en vooral, wat is een functionele scheiding? Het is niet zo dat een telecombedrijf dan in tweeën gerukt wordt. Bij functionele scheiding komt er een aparte onafhankelijke eenheid binnen het bedrijf die zich bezighoudt met het beheer van het netwerk, of tenminste delen ervan. Deze eenheid is strikt gescheiden van de rest van de telecomgroep, met eigen gebouwen, informatie en werknemers. Zo’n scheiding kan opgelegd worden door het BIPT, de belgische nationale telecomregulator.

Door het netwerkbeheer af te splitsen van het echte telecombedrijf, wordt er aan andere operatoren een eerlijke toegang tot het netwerk geboden. Als Belgacom ooit een functionele splitsing ondergaat, dan blijft de netwerkbeheerder wel een deel van de Belgacom-groep, maar dat deel is onafhankelijk.

Het kon al
“Het opleggen van een functionele scheiding behoort niet tot de expliciet vermelde verplichtingen in het huidige Europees regelgevende kader van 2002”, laat minister van Telecom Vincent Van Quickenborne weten in een mail aan de redactie van IT Professional. “De regulator moet deze beslissing dan wel uitvoerig beargumenteren en groen licht van de Europese Commissie krijgen. Een functionele scheiding doorvoeren was dan ook geen simpele klus en is dan ook door geen enkele regulator in Europa uitgevoerd.”

Wél hebben de Italiaanse en de Britse regulators er ooit mee gedreigd een functionele scheiding op te leggen aan hun respectievelijke nationale gewezen monopolisten, indien deze niet vrijwillig zouden overgaan tot een drastische reorganisatie van hun netwerkbeheer.

“In beide gevallen kozen de operatoren eieren voor hun geld en gingen ze over tot het oprichten van een aparte netwerkbeheerder. In beide gevallen bleef deze aparte unit voor het netwerkbeheer wel deel uitmaken van de groepen Telecom Italia en BT”, aldus de minister.

Maar nu kan het makkelijker
In de nieuwe telecomregels is de functionele scheiding wel expliciet opgenomen als mogelijke verplichting die het BIPT aan Belgacom kan opleggen.

Toch zijn de voorwaarden voor die maatregel strikt volgens Van Quickenborne: “Functionele scheiding is een laatste toevluchtsoord, dat maar mag toegepast worden als alle andere verplichtingen hebben gefaald. Ook moet erover gewaakt worden dat de investeringen in het netwerk niet worden verwaarloosd. Goedkeuring van de Europese Commissie is nog steeds vereist."

De telecomregels voorzien ook de mogelijkheid voor de operatoren om zelf een functionele scheiding door te voeren. Belgacom zou dus ook op eigen initiatief kunnen handelen, als het dat wenst.