De Europese telecomhervorming is deze week goedgekeurd door het Europees Parlement. De regels zouden tot eenvormiger Europees beleid moeten leiden. De stemming in het Europees Parlement was de laatste fase die het pakket telecommaatregelen moest afleggen. In totaal stemden 510 parlementsleden voor, 40 waren tegen. Eén telecommarkt “De Europese telecomhervorming brengt meer keuze voor de […]

Advertentie

De Europese telecomhervorming is deze week goedgekeurd door het Europees Parlement. De regels zouden tot eenvormiger Europees beleid moeten leiden.

De stemming in het Europees Parlement was de laatste fase die het pakket telecommaatregelen moest afleggen. In totaal stemden 510 parlementsleden voor, 40 waren tegen.

Eén telecommarkt
“De Europese telecomhervorming brengt meer keuze voor de consumenten met zich mee, een nieuwe dosis concurrentie, een effectief Europees systeem van onafhankelijke telecomregulatoren, nieuwe investeringen in concurrentiële infrastructuur, meer plaats voor draadloze diensten en een opener internet voor alle burgers”, schrijft eurocommissaris voor de informatiemaatschappij Viviane Reding in een mededeling.

Volgens Reding leiden de nieuwe regels ook tot één telecommarkt door effectieve concurrentie en consistente spelregels in alle 27 de Europese lidstaten. Dat opent nieuwe mogelijkheden voor telecomoperatoren, voor communicatie over de landsgrenzen en voor Europese particuliere en bedrijfsklanten. “Het zal een boost geven aan Europa’s levendige digitale economie”, voegt Reding er nog aan toe.

Europese regulatoren verenigd
Om het Europese telecomlandschap eenvormig te maken, komt er een koepelorganisatie voor nationale regulatoren. Die organisatie gaat BEREC heten. BEREC staat voor Body of European Regulators for Electronic Communications.

BEREC wordt een onafhankelijk adviesorgaan waar ook de Belgische regulator BIPT in zal zetelen. Het nieuwe orgaan zal de bestaande, lossere samenwerking in de European Regulators Group (ERG) vervangen.

De Europese koepel voor regulatoren zal geen bindende bevoegdheid hebben over de nationale regulatoren. “Maar ze zal wel kunnen ingrijpen in marktanalyses, als raadgevende hoedanigheid”, zegt minister van telecom Vincent Van Quickenborne. Toch zullen de Commissie en de nationale regulator rekening moeten houden met de adviezen van BEREC, meer dan met het ERG het geval was.

BEREC controleert BIPT
De Europese toezichthouder zal advies verlenen over de ontwerpbesluiten van het BIPT die de markten definiëren, of die een operator een sterke machtspositie toedichten. De regulator kan dat enkel doen als de Europese Commissie eerst ernstige twijfel heeft geuit over de conformiteit met Europese regels.

Krijgt de Commissie gelijk van BEREC, dan moet het BIPT zijn ontwerpbesluit intrekken of aanpassen. Krijgt BIPT gelijk, dan trekt Europa zijn ernstige twijfels in. De nieuwe telecomregels betekenen dus dat de nationale regulatoren een veto kunnen krijgen tegen hun maatregelen.

Bij ontwerpbesluiten over concurrentiemaatregelen zit het anders. Als Europa daarover twijfels uit, dan kan de BEREC samen met de Commissie wijzigingsvoorstellen doen aan het BIPT. Is BEREC het niet eens met de Commissie, dan kan deze laatste toch nog aanbevelingen formuleren om het ontwerpbesluit te wijzigen.