Om de financiële crisis te bezweren, hebben overheden wereldwijd ongeziene maatregelen getroffen. Maar wat kunnen we zelf doen? Graven we een put en wachten we tot de storm overwaait, of gebruiken we de wind om naar nieuwe horizonten te zeilen? Eén van de consultancybedrijven die ik reeds een tijd heb weten te waarderen is het […]

Om de financiële crisis te bezweren, hebben overheden wereldwijd ongeziene maatregelen getroffen. Maar wat kunnen we zelf doen? Graven we een put en wachten we tot de storm overwaait, of gebruiken we de wind om naar nieuwe horizonten te zeilen?

Eén van de consultancybedrijven die ik reeds een tijd heb weten te waarderen is het IBM Institute for Business Value. In ‘Succeeding in the new economic environment’ (door Berman, Davidson, Longworth en Blitz) wordt een simpel recept aangereikt om de pedalen niet te verliezen. Om het verschil te maken, en niet enkel om te overleven, moet een bedrijf op drie fronten actie nemen.

Allereerst is er de focus op waarde. Een voorbeeld dat aangehaald wordt is Rabobank Nederland, waar de focus steeds bleef liggen op de ratio’s die de bank zichzelf oplegde. In De Tijd stelt topman Heemskerk onomwonden dat Rabobank nooit meegegaan is in de hype rond aandeelhouderswaarde. Rabobank heeft steeds gestreefd naar een solvabiliteit en een groei van tien procent, en een rendement op eigen vermogen van tien procent, de zogenaamde 10-10-10-regel. Als we dat willen vertalen naar onze omgeving, dan moeten we ons afvragen wat de waarde is van de reseller voor de klant. Als reseller mogen we echter ook niet vergeten wat onze waarde is voor de leverancier. Laat het duidelijk zijn dat we het over blijvende (sustainable) en onderscheidende waarde hebben.

Ten tweede mogen we het ook niet nalaten om opportuniteiten uit te buiten als ze zich voordoen. We kunnen marktaandeel afnemen wanneer de anderen schuilen onder hun zeil. Er zijn zeker koopjes te doen in deze tijden. Nu moet er gebouwd worden aan de toekomst, zeker nu, en voor het introduceren van veranderingen in de industrie is dit een excellente timing.

Ten slotte is snelheid van reageren van groot belang. Enerzijds om de veranderingen doeltreffend het hoofd te bieden, en anderzijds om de risico’s adequaat te beheren. Dat kan alleen als we het management, de mensen op de vloer en de mensen in de loopgraven genoeg ruimte en empowerment geven om het juiste ding te doen.

Omdat Darwin dit jaar gevierd wordt, is geen afsluiter beter dan deze: “It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change."

Strategie en businessplanning zijn een hobby van Marc Aelbrecht. Met een verleden van meer dan twintig jaar in de ICT-sector heeft hij die hobby talloze keren in de praktijk kunnen brengen. Hij is bereikbaar op [email protected]