Hoewel de ICT net als de rest van de economie slechte tijden kent, zou het best kunnen dat er in de loop van volgend jaar opnieuw een nijpend tekort aan informatici zal zijn. Dat voorspelt alvast Guido Van Humbeeck, senior partner bij AE. “De komende zes maanden zullen zeker nog zwaar zijn voor de ICT-sector […]


Hoewel de ICT net als de rest van de economie slechte tijden kent, zou het best kunnen dat er in de loop van volgend jaar opnieuw een nijpend tekort aan informatici zal zijn. Dat voorspelt alvast Guido Van Humbeeck, senior partner bij AE.

“De komende zes maanden zullen zeker nog zwaar zijn voor de ICT-sector en informatici in heel veel sectoren”, beseft Guido Van Humbeeck. Hij verwacht dan ook dat er nog ontslagen zullen vallen, niet alleen bij dienstenbedrijven in de ICT-sector zelf, maar ook bij eindgebruikers, bijvoorbeeld in de financiële wereld. “Ook freelancers hebben het momenteel moeilijk. Er is veel verdoken armoede in de IT.” Maar daar hoeven we niet altijd rouwig om te zijn, meent Van Humbeeck. Een crisis is een tijd van reflectie. “Zie het als BC/AC: before crisis/after crisis.” 

Bedrijven hebben gedesinvesteerd in IT-personeel, maar nu onderzoeken ze hoe ze hun processen beter kunnen stroomlijnen, hoe ze die processen kunnen optimaliseren en hoe ze IT kunnen inzetten om die verbeteringen te ondersteunen. Onvermijdelijk zal dat de IT-sector een boost geven. Een tweede factor die Van Humbeeck als heilzaam voor de IT ziet, is de demografische evolutie. “Volgend jaar is er een enorme uitstroom aan mensen die met pensioen gaan. Minder mensen zullen meer moeten doen. Ook dat betekent dat we een groter beroep zullen moeten doen op automatisering, willen we de huidige levensstandaard aanhouden.” Ten derde: volgend jaar zal de economie ook weer aantrekken. “En ook dat zal de vraag naar automatisering weer doen toenemen.”
 
In plaats van informatici af te danken, kunnen bedrijven ze dus beter behouden en trainen. “Het duurt vier à negen maanden vooraleer iemand helemaal inzetbaar is bij een nieuw bedrijf.” Dat is een kost die beter vermeden kan worden. “Daarom behouden we bij AE onze goede mensen en bereiden we ons voor op groei.”
 
 
 
 
 

De crisis moet bedrijven volgens Van Humbeeck meer doen nadenken over de manier waarop ze IT inzetten. “Het is bekend dat 30% van de IT-projecten mislukken en dat nog eens 30% over budget of over tijd lopen. Die percentages moeten we verbeteren. Met de goede informatici die er zijn, moet dat zeker lukken. Met de iets minder goede informatici moet je doen wat de maatschappij hoe dan ook doet met mindere elementen: hen structuur geven en discipline bijbrengen.” IT-projecten moeten echt goed begeleid worden. Eigenlijk moeten we de technieken van een fabriek gaan toepassen. Iedereen moet in de pas lopen. Het moet afgelopen zijn met ontwikkelaars die deze of gene tool liever niet gebruiken en dan maar wat gaan freewheelen met wat ze wel plezant vinden.”


De volwassenwording van de ICT zorgt er meteen ook voor dat nieuwe profielen van informatici nodig zijn, IT’ers die kunnen meedenken met de business en die de processen goed kunnen analyseren en daar een IT-architectuur op enten. Een architectuur die een 24/24 systeem kan ondersteunen. Van Humbeeck voorspelt dan ook dat de vraag naar ‘IT-architecten’ en ‘business architecten’ de komende jaren fors zal toenemen, terwijl ook de echte specialisten (Java, C#,…) altijd schaars zullen blijven.
 
Over het rekruteren en behouden van goede informatici organiseert Minoc Business Press op 8 oktober een seminar in de reeks ‘Business meets IT’. Op het seminar over retention management komen onder meer praktische cases aan bod van bedrijven zoals Smals, Bull, USG Innotiv en KBC. Het seminar wordt geanimeerd door dagvoorzitter Bob Delbecque, "hofnar van het bedrijfsleven".