1. Wat is identity management? Nog al te vaak wordt identity management beperkt tot het opslaan van identiteitsgegevens en het raadplegen ervan wanneer een gebruiker of toestel zich probeert aan te melden op een systeem. In dat geval bestaat identity management enkel uit elementaire taken zoals het toekennen, beheren en wijzigen van wachtwoorden. Maar […]

 

1. Wat is identity management?
Nog al te vaak wordt identity management beperkt tot het opslaan van identiteitsgegevens en het raadplegen ervan wanneer een gebruiker of toestel zich probeert aan te melden op een systeem. In dat geval bestaat identity management enkel uit elementaire taken zoals het toekennen, beheren en wijzigen van wachtwoorden.

Maar in grotere ondernemingen komt heel wat meer kijken bij identity management, zoals het toekennen van de juiste machtigingen aan nieuwe personen (vaak provisioning genoemd), en – niet onbelangrijk – het terug wegnemen van die machtigingen (deprovisioning) wanneer een persoon het bedrijf verlaat, of het doorvoeren van de nodige wijzigingen wanneer iemand van functie verandert. En dan is er natuurlijk ook het beheer van externe gebruikers, een steeds belangrijker onderdeel van identiteitsbeheer.

2. Wat is SSO?
Steeds vaker wordt ook SSO als essentieel onderdeel van identity management genoemd. SSO staat voor single sign-on, en is eenvoudigweg een technologie waarmee een gebruiker slechts eenmaal hoeft in te loggen met één user ID en wachtwoord, en meteen toegang krijgt tot alle toepassingen waarvoor hij of zij gemachtigd is. Een volgende stap in identity management is het beheren van identiteiten over de bedrijfsgrenzen heen, ook wel federation genoemd.

3. Waarom is identity management belangrijk?
De sterkste driver voor identity management is ongetwijfeld governance. Een CEO moet tegenwoordig in eer en geweten kunnen zeggen dat hij controle heeft over wie toegang heeft tot welke informatie en toepassing. Dat blijkt al te vaak niet het geval, met veel gekende spectaculaire gevolgen. In dit geval komt dat ook vaak neer op compliancy: aantonen dat het toegangsbeheer aan de regels voldoet.

Toch is er nog een andere voor de hand liggende reden om te investeren in identity management: kostenbesparingen. Met een goed uitgewerkt systeem voor identiteitsbeheer kan een administrator bijzonder veel tijd besparen in het toekennen en wegnemen van machtigingen voor gebruikers en de bijbehorende gebruikersnamen en wachtwoorden. Maar ook bijvoorbeeld in het beheren van die wachtwoorden zonder dat de gebruiker daarvan op de hoogte moet zijn, ligt een enorme potentiële tijdwinst. Denk maar aan de maandelijkse reset van wachtwoorden die door veel bedrijven wordt opgelegd.

Tot slot zal identity management steeds noodzakelijker zijn naarmate externe gebruikers zich meer op uw systemen moeten of willen aanmelden. Om de toegang te beheren en fraude te voorkomen, is een goed identity managementsysteem cruciaal.
 

 

4. Waar moet ik op letten?
Als u besluit om identity managementsoftware en/of -hardware te implementeren, kunt u best rekening houden met de volgende praktische tips:

Ken uzelf: Voor u aan een identiteitsbeheerproject begint, moet u niet alleen goed weten waar u naartoe wilt, maar ook waar u momenteel staat met uw infrastructuur. Dat helpt in het vaststellen van de hoogste nood en dus ook in het bepalen van de prioriteiten. En dan hebben we het nog niet gehad over de technische implicaties: de meeste bedrijven hebben bijvoorbeeld al één of meerdere directories die als uitgangspunt kunnen dienen voor de identity managementsoftware. Dat kan een vliegende start betekenen, maar soms ook een hinderpaal vormen.

Hou het schaalbaar: Hou er bijvoorbeeld rekening mee dat uw directory ook met uw bedrijf moet kunnen meegroeien. Wie dat uit het oog verliest, kan na verloop van tijd ervaren dat SSO een last is geworden in plaats van een plezier.

Zorg ervoor dat u kunt rapporteren: U mag zelf nog zo goed weten dat uw investeringen in identity management volstaan en dat u perfect opgewassen bent tegen alle gevaren, vroeg of laat zult u dat toch aan externe auditeurs moeten bewijzen. U zult dus in elk geval moeten investeren in rapportering voor die omgeving, dus kunt u er maar beter meteen mee beginnen en er zelf ook de vruchten van plukken.