Uit een Europees onderzoek bij tweeduizend bedrijven doorheen Europa komt de Belgische werknemer naar voren als de meest milieubewuste. Vooral op het vlak van papierbesparing en -recyclage scoort België heel hoog.  Het onderzoek werd uitgevoerd door Vanson Bourne in opdracht van HP. Het bevroeg tweeduizend IT-gebruikers in zeven Europese landen – België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, […]

Advertentie

Uit een Europees onderzoek bij tweeduizend bedrijven doorheen Europa komt de Belgische werknemer naar voren als de meest milieubewuste. Vooral op het vlak van papierbesparing en -recyclage scoort België heel hoog. 

Het onderzoek werd uitgevoerd door Vanson Bourne in opdracht van HP. Het bevroeg tweeduizend IT-gebruikers in zeven Europese landen – België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Groot-Brittannië en Zwitserland – over de manier waarop ze met groene IT omgaan.  

België heeft een opvallend hoog percentage bedrijven dat milieuvriendelijke IT-activiteiten uitoefent. Met 74% is ons land samen met Frankrijk de koploper. Nederland scoort het slechtst met maar 64% van de bedrijven die “aan groene IT doen”.  

Vooral bij het gebruik van printerpapier tonen de Belgische bedrijven zich op hun groenst: 92% van de Belgische ondernemingen recycleert papier, tegenover 82% in Frankrijk en 83% in Nederland. Anderzijds zijn Belgische bedrijven het minst geneigd om hun printer in slaapstand te zetten (53%), en de Duitsers het meest (61%). 

Opvallende vaststelling ook: terwijl Belgische bedrijven in de praktijk het meest milieubewust met IT omgaan, hebben ze het minst vaak een (al dan niet uitgeschreven) expliciet milieubeleid: dat vindt men slechts in 39% van de bevraagde Belgische bedrijven, tegenover bijvoorbeeld 50% in Frankrijk. 

 

Advertentie