Bij de regionale verkiezingen zal allicht veel aandacht gaan naar programmapunten zoals bestrijding van de crisis, oplossingen voor de vergrijzing en mobiliteit. Onderwijs krijgt wellicht al wat minder aandacht, en het gebruik van ICT in het onderwijs staat al helemaal niet centraal. Zo was het toch de voorbije verkiezingen. Maar O5 hoopt daar toch […]

Advertentie

 

Bij de regionale verkiezingen zal allicht veel aandacht gaan naar programmapunten zoals bestrijding van de crisis, oplossingen voor de vergrijzing en mobiliteit. Onderwijs krijgt wellicht al wat minder aandacht, en het gebruik van ICT in het onderwijs staat al helemaal niet centraal. Zo was het toch de voorbije verkiezingen. Maar O5 hoopt daar toch wat aan te veranderen.

O5 staat niet verrassend voor 5 O’s die elk een rol spelen in het gebruik van ICT in het onderwijs: Ouders, Overheid, Ondernemingen, Onderzoek (en ontwikkeling) en last but not least: Onderwijs- en opleidingsorganen. Vertegenwoordigers uit die verschillende O’s startten dit orgaan om te wijzen het gevaar van te weinig ICT in het onderwijs, en om een concrete positieve bijdrage te leveren om de situatie te veranderen.

"We merken wel dat er de voorbije jaren veel initiatieven zijn genomen om meer ICT-apparatuur in de klassen te krijgen," zegt Vincent Goddeeris, woordvoerder/projectleider van O5 en voormalig leerkracht aan basisschool De Zonnetuin te Brugge, "maar dat waren geïsoleerde inspanningen, die meestal ook visie misten en niet te rade gingen bij de basis, namelijk de onderwijzers zelf. Daar is nochtans ook nog veel werk aan de winkel. Wist je dat er tot vandaag nog leraren afstuderen die pertinent weigeren om e-mail te gebruiken?"

Beter voorkomen dan genezen
Nochtans is de boodschap wereldwijd dezelfde: het gestructureerd inzetten van ICT-middelen in het onderwijs is een noodzakelijke voorwaarde om zich staande te houden in een kenniseconomie. Landen of regio’s die daar niet volop in investeren, dreigen achterop te raken. Voorlopig heeft Vlaanderen daar niet onder te lijden, maar je kan maar beter op tijd reageren, zo oordelen de betrokken partijen binnen O5.

Een eerste wapenfeit van O5 is het opstellen van een memorandum, dat eind april voorgelegd werd aan onderwijzers en andere betrokken partijen. Op basis van hun reacties is het nog bijgewerkt tot een zogeheten ‘visieplan’, dat als basis zal dienen voor acties in de komende jaren (zie ook kader).

Een voorbeeld van een concrete actie waar nu al aan gedacht wordt, is het opstarten van een Vlaamse variant van het Portugese Magellan-project, waarbij pc’s aan lagere prijzen beschikbaar zijn voor leerlingen. "We gaan niet zoals in Portugal een deel volledig gratis kunnen weggeven, maar onze pc’s zullen meer kunnen dan wat ginder ter beschikking wordt gesteld. En in de prijs willen we ook een internetverbinding inbegrepen zien", verduidelijkt Vincent Goddeeris. Voorlopig gebeurt dat denkwerk zonder de betrokkenheid van de Vlaamse regering, die moeilijk dingen kan beloven zo net voor de verkiezingen. "Maar daarna zouden ze gek zijn om niet op de kar te springen", meent Goddeeris. "Een groot deel van de kosten zal door bedrijven worden gedragen, en met een kleine inspanning kunnen ze al blijk geven van interesse in het thema."
 

 

 

Daarnaast wil O5 ook wegen op de besluitvorming. "Dat is één van de redenen waarom O5 er dringend moest komen", verklaart Vincent Goddeeris. "Als elke partij afzonderlijk naar de beslissingnemers stapt met een verzoek of voorstel, kan dat gemakkelijk worden afgedaan als een geïsoleerde verzuchting. Als we samen voorstellen formuleren, wordt het al veel moeilijker om dat naast zich neer te leggen."

Goddeeris hoopt ook dat in de komende legislatuur een oplossing wordt gevonden voor een duidelijk probleem: "Veel initiatieven maken geen kans, omdat elk mogelijk betrokken kabinet afzonderlijk onvoldoende geïnteresseerd is om de kosten volledig te dragen. Begrijpelijk, want ICT is typisch een departementsoverschrijdend verhaal: naast onderwijs zijn ook vaak federale ministeries betrokken, zoals Economie en zelfs Sociale Zaken. Maar financiering door twee verschillende departementen is hier wettelijk onmogelijk, terwijl dat in andere landen wel kan. Dat zou ook eens aangekaart mogen worden."

"Niet de slechtste"
Op de vraag wie hij graag de verkiezingen ziet winnen, om de ideeën en initiatieven van O5 het beste te ondersteunen, antwoordt Goddeeris liever niet. Maar aangezien Frank Vandenbroucke al de wens heeft uitgesproken om zijn mandaat als minister van Onderwijs te verlengen, vragen we Goddeeris toch hoe hij daar tegenover staat. "Waarom niet," luidt het antwoord, "onze huidige minister heeft al enkele goede beslissingen genomen. Heb je er al eens bij stilgestaan dat er onder zijn mandaat geen onderwijsstakingen zijn geweest? Dat zegt al veel."
 

Memorandum
Enkele opvallende voorstellen uit het memorandum dat op 23 april jl. werd voorgesteld en meteen ook bijgestuurd:
1. Infrastructuur: 1 pc per leerling en mobiele computerklassen: laptops en andere apparatuur in een verrijdbare kast.
2. Digitale leeromgeving: moet het onder meer mogelijk maken om geïndividualiseerde leertrajecten te begeleiden, en efficiënt en milieuvriendelijk documenten en taken te beheren.
3. Opleiding van leraren: levenslang leren; "train the trainer"; ontwikkeling van ICT-competenties bij leraren in functie van het te onderwijzen vak.
4. Curricula aanpassen: ICT hanteren als een andere aanpak die minimaal hetzelfde rendement garandeert; ICT-competenties als afzonderlijk doel in curricula.

Voor een volledige en definitieve versie kunt u terecht op www.ovijf.be.
 

 

Advertentie