Fluxys is de onafhankelijke beheerder van de vervoers-, transit- en opslaginfrastructuur voor aardgas in België. Het bedrijf beschikt over een uitgebreid netwerk van aardgasleidingen, dat aangestuurd wordt vanuit een centraal controlepunt. Eén van de instrumenten daarbij is het Scada-systeem, wat staat voor supervisory control and data acquisition. Het bedrijf ging op zoek naar een manier […]

Advertentie

Fluxys is de onafhankelijke beheerder van de vervoers-, transit- en opslaginfrastructuur voor aardgas in België. Het bedrijf beschikt over een uitgebreid netwerk van aardgasleidingen, dat aangestuurd wordt vanuit een centraal controlepunt. Eén van de instrumenten daarbij is het Scada-systeem, wat staat voor supervisory control and data acquisition. Het bedrijf ging op zoek naar een manier om de daaraan gekoppelde administratieve data via een incident management tool (IMT) te organiseren. Die zoektocht bleek lastiger dan aanvankelijk werd vermoed.

Fluxys ging voor het project te rade bij Uniway, het bedrijf dat ook al hun intranet had vernieuwd. Het leek echter bijzonder moeilijk om een IMT te vinden die voor aardgastransport geschikt was. "We zijn gaan kijken naar wat er in de chemische industrie bestond, maar ook daar was er niet echt een tool voorhanden, eerder een procedurele aanpak", stelt ICT project leader Herman Blondeel. Uiteindelijk kwamen ze terecht bij Cabis, een bedrijfje uit Manchester – dat intussen al niet meer lijkt te bestaan. Maar dat is geen probleem, want Fluxys kocht de broncode en alle updates worden via partner Uniway gerealiseerd. Mits de nodige tweaks bood Cabis een framework dat voor Fluxys als IMT kon dienen, en dat aan de Scada gekoppeld kan worden.

Wie is het?
Een van de grote sterktes van het Cabis-systeem is dat het een contactenlijst bevat van zowat de hele workforce van Fluxys, en dat het systeem weet wie voor bepaalde taken verantwoordelijk is. Als het Scada-systeem bijvoorbeeld registreert dat er in een bepaalde installatie een interventie nodig is, dan weet het via Cabis onmiddellijk wie er van wacht is.

Het Cabis-systeem werd in twee stappen ontwikkeld: contacten en wachtrollen, en daarna consignes. Die laatste fase houdt in dat het systeem weet wie een bepaalde taak zal uitvoeren, op een vast tijdstip. Zo zal een onderhoud in een installatie in de Cabis-agenda worden ingevuld, waardoor de controlekamer niet moet ingrijpen als het Scada-systeem een melding geeft uit de betrokken installatie: de Cabis-agenda vertelt immers dat er in dat bepaald station een onderhoud wordt uitgevoerd. Zo weet de controlekamer ook via dezelfde consignes in Cabis wanneer er op bepaalde leidingen werken aan de gang zijn, zodat zij de gasstromen via de andere pijpleidingen moeten sturen.

Het belangrijkste van Cabis is dat informatie gemakkelijk teruggevonden kan worden. "Door de link met het Scada-systeem vindt ons personeel de juiste informatie erg snel terug", stelt Blondeel. "De tijd die nodig is om contactgegevens te onderhouden, is met een kwart gedaald. De hoge gegevenskwaliteit die we nu hebben, was de belangrijkste driver voor het project."

Een derde fase zal bestaan uit het opbouwen van een elektronisch logboek voor de controlekamer.

Pionier

Eenvoudig was de integratie niet. Het Cabis-systeem onderging zowat elke evolutie in het ICT-departement van Fluxys. "Bij de ontwikkeling van Cabis waren we de pionier bij zowat elke technologische evolutie die hier plaatsvond", lacht Blondeel. Alle mogelijke standaarden en scenario’s werden op het platform losgelaten, maar de resultaten bleken goed. En als dat niet zo was, dan werd er een mouw aan gepast. "Het is een beetje een speciaal geval", vervolgt Blondeel. "Cabis is geen platform dat je koopt, maar ook geen dat je zelf ontwikkelt. Het zit er wat tussenin."

Een groot aantal ICT-systemen heeft ook een disaster recoverysite, die feilloos overneemt wanneer de installaties in Brussel niet beschikbaar zijn. "We hebben hier bij Fluxys al verschillende beschikbaarheidsoefeningen gedaan waarbij een locatie wordt gedesactiveerd. De failover opzet activeert dan automatisch een database en applicatieservers op een andere locatie", aldus Blondeel.

Communicatie moet
Het project startte in 2005, en Cabis werd operationeel in 2007. Maar aanvankelijk vroegen de occasionele eindgebruikers om vrij veel aanpassingen, want zij waren niet betrokken bij de initiële analyse. Die verliep enkel via een paar key users die het systeem dagelijks gebruiken. Om dergelijke aanpassingen achteraf zo veel mogelijk te vermijden, werd in de volgende fases van de implementatie de projectcommunicatie verbreed en werd er met deelopleveringen gewerkt. Op die manier kon de buy-in van de betrokken gebruikers aanzienlijk verhoogd worden.

Uiteindelijk wenst Fluxys ook een mobiel luik aan het verhaal breien. Zo wil het bedrijf dat de Cabis-omgeving ook bereikbaar wordt voor personeel on the road, via pda’s en laptops met een 3G-verbinding. Dat zou de volgende fase van het project vormen. Ook wordt er gedacht aan een link met IP-telefonie, zodat Cabis click-to-call functionaliteit zou krijgen.

Advertentie